Jump to content


Misschien wel leuk


Guest

Recommended Posts

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Volksverlakkerij door Canal+

 

Canal+ blijkt, door willens en wetens de uitspraken als gedaan door de President van de Rechtbank te s'Hertogenbosch onder de zaaknummers 61324/KG 01-51 en 61240/KG 01-37 te vervalsen, goedkoop te willen scoren bij haar strijd tegen de verkoop van smartcards.

 

Aangezien Canal+ daarbij drie bedrijven op oneigenlijke wijze schade berokkent door op suggestieve wijze over deze drie bedrijven te berichten, bij haar zogenoemde succes in de strijd tegen illegale smartcards, en De Wit Mediation te Rotterdam deze drie bedrijven bijstaat.

Menen wij, mede doordat Canal+ over langere periode de stand van zaken onjuist weergeeft, dat het gepast is op deze plaats de juiste stand van zaken weer te geven.

 

 

 

Het Kort Geding te s'Hertogenbosch

 

Dit Kort Geding bestond uit twee rechtszaken die in één zitting werden behandeld met de hiervoor genoemde zaaknummers.

Xtra-sat te Uden had namelijk een Kort geding aangespannen tegen de in haar ogen onterechte beslaglegging door Canal+ op computers, programmers en smartcards. En Canal+ spande op haar beurt vervolgens een Kort Geding aan tegen Xtra-sat omdat Canal+ meende dat Xtra-sat kijkers die in het bezit zijn van een schotel in de gelegenheid stelde om gratis naar Canal+ programma's te kijken.

 

 

 

De voor schotelbezitters belangrijkste uitspraak

 

In tegenstelling tot wat Canal+ beweert in haar persbericht en in de 'Veronica Satellite', hoeven handelaren in smartcards géén namen bekend te maken van particulieren die geprogrammeerde of blanco smartcards hebben aangeschaft.

 

 

 

De president overwoog in rechtsoverweging 5.14 van de uitspraak dat de privacybelangen van de consument groter zijn dan het op zich zelf geringe belang van Canal+ en Canal digitaal om per individuele koper op de hoogte te zijn met diens naam en adres, zodat de eis van Canal+ c.s. dat Xtra-sat deze namen bekend moest maken, in zijn geheel werd afgewezen.

 

Terzijde wil ik daarbij opmerken, dat schotelbezitters geen angst hoeven te hebben dat

Canal+ bij ze langs kan komen om te controleren of men gratis naar Canal+ kijkt.

Mocht Canal+ dat toch doen, dan verzoek ik deze schotelbezitters zich bij ons te melden.

 

 

 

De overige kernpunten van de uitspraak :

 

- Canal+ heeft op enkele kaartjes na, alle inbeslaggenomen zaken terug moeten geven.

 

- Blanco smartcards mogen worden verhandeld door satellietvakhandels.

 

- Smartcard Programmers mogen worden verhandeld.door satellietvakhandels.

 

- Smartcards die geprogrammeerd zijn om gratis naar Canal+ te kijken mogen niet verkocht worden.

 

 

 

Nog enkele van belang zijnde zaken :

 

-1-

 

Ondanks dat Canal+ in de media steeds stelt M-sat in Kort Geding te dagvaarden, is dit nog steeds niet gebeurt ( Is Canal+ toch niet zo zeker van haar zaak ? ).

Zeker is dat Canal+ middels dit handelen, handelt tegen hetgeen als maatschappelijk betamelijk wordt beschouwd.

 

-2-

 

Aangezien de 'Auteurswet 1912' en de Europese Richtlijn ter bescherming van computerprogramma's expliciet stellen dat de rechtmatige eigenaar van een computerprogramma ( bijvoorbeeld van het Internet geladen zgn.Freeware ) deze software in haar bezit mag hebben, en men bevoegd is de werking van dat werk waar te nemen en te testen teneinde de daaraan ten grondslag liggende ideeën en beginselen te achterhalen valt niet in te zien waarom codeerprogramma's en decodeerprogramma's niet op het Internet mogen staan en geladen mogen worden, zolang niet vast staat dat dit 'downloaden' gedaan wordt met als doel gratis naar Canal+ te kijken.

 

En als men al niet encryptie technieken bestudeert, dan kan men middels de door Canal+ gewraakte hexfiles naar bijvoorbeeld de Vrije TV Wereldomroep willen kijken middels de in de handel verkrijgbare Mediasat decoder, zodat vast staat dat deze hexfiles niet bij voorbaat verspreidt worden met het oogmerk gratis naar Canal+ te kijken.

 

Het verspreiden van deze hexfiles om deze reden kan dan ook niet strafbaar zijn.

 

Waarom internet-providers en Hosting-services bijvoorbaat sites sluiten als zij wordenaangeschreven door Canal+ als deze hexfiles op een site staan, is mij derhalve niet duidelijk.

Link to comment
Share on other sites


Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Lees alvorens je verder gaat onze Terms of Use en Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.