Ga naar inhoud


Canal digitaal verloor rechtzaak


cornea

Aanbevolen berichten

 

 

www.rechtspraak.nl

LJN: BB5729, Rechtbank Zutphen , 302496 CV 07-744

 

Canal Digitaal procedeerde deze week tegen een consument die geen

abonnementsgeld wilde betalen voor een z.g 'upgrade'. Canal Digitaal

beriep zich op de algemene voorwaarden.

 

Maar:

"De kantonrechter constateert dat de door Canal Digitaal overgelegde

algemene voorwaarden inderdaad (in elk geval zonder vergrootglas) voor

een gemiddeld mens volstrekt onleesbaar zijn. Daarmee heeft Canal

Digitaal niet aan haar plicht tot terhandstelling voldaan, zodat

[gedaagde] terecht de vernietiging van de algemene voorwaarden heeft

ingeroepen."

 

Dat betekent dus dat nu elke klant van Canal Digitaal kan handelen

alsof hij geen algemene voorwaarden heeft ontvangen (en daarmee dus

niet accoord is gegaan), totdat deze firma dit stuk leesbaar heeft

gemaakt.

Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.

Link naar reactie
Delen op andere sites


Dat betekend eigenlijk nog niets... CanalDigitaal kan nog in beroep gaan(!) maar dat zullen ze niet doen ivm punt 4.3. In dit geval had CanalDigitaal geen bewijs dat de abonnee zijn pakket "ge-upgrade".

 

Feitelijk vermeld hij hier dat de letterjes zonder vergrootglas niet te lezen zijn en de voorwaarden daarom niet te lezen zijn. Hij zegt niets over dat de voorwaarden op zich slecht zijn. Die lettertjes zijn inderdaad klein, daar heeft hij gelijk in... maar dit is toch feitelijk een onzin(!) Welk bedrijf gebruikt voor voorwaarden geen kleine lettertjes. Op die manier kan ik praktisch elk contract ontbinden(!) Als je het niet kunt lezen dan vraag je ze toch in het groot aan (zou CDS in dat geval moeten kunnen leveren). Met het tekenen ga je er mee akkoord dat je het eens bent met de voorwaarden... Dan heb je ze toch op dat moment ook kunnen lezen(?)

 

Citaat:

Uitspraak

 

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Kanton – Locatie Zutphen

 

Zaaknummer: 302496 CV 07-744

afschrift aan partijen d.d. 10 oktober 2007

 

vonnis van de kantonrechter d.d. 9 oktober 2007 (bij vervroeging)

 

inzake

 

de besloten vennootschap Canal Digitaal Premium Services bv,

gevestigd te Hilversum,

eisende partij,

(rol)gemachtigde: J.M. van Meggelen, deurwaarder te Zutphen,

 

tegen

 

[gedaagde],

wonende te [adres en plaats],

gedaagde partij,

procederend bij haar echtgenoot de heer J.H. Tromp Meesters.

 

Partijen worden hierna verder aangeduid als Canal Digitaal en [gedaagde].

 

1. Het verdere procesverloop

 

Dit verloop blijkt uit:

- de rolbeschikking van 21 augustus 2007;

- de conclusie van repliek en

- de conclusie van dupliek.

 

 

2. De feiten

 

Op 10 april 2003 heeft [gedaagde] bij een rechtsvoorgangster van Canal Digitaal een betaaltelevisiepakket afgenomen tegen betaling van € 15,00 per jaar.

 

 

3. De vordering en het verweer

 

3.1 Canal Digitaal vordert veroordeling bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, van [gedaagde] tot betaling van € 275,82, vermeerderd met de wettelijke rente over € 235,35 sinds de dag der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening.

 

3.2 Canal Digitaal legt daaraan, tegen de achtergrond van de vastgestelde feiten, (samengevat) het volgende ten grondslag. Partijen hebben gecontracteerd onder verband van algemene voorwaarden. Canal Digitaal heeft op 10 mei 2006 een verzoek om een "upgrade" zijdens [gedaagde] ingewilligd en zulks schriftelijk aan [gedaagde] bevestigd. [gedaagde] heeft echter herhaaldelijk, ondanks aanmaningen en een toezegging, niet voldaan aan haar betalingsverplichtingen, waarna op 12 juli 2006 de aangeboden dienst buiten gebruik is gesteld en de overeenkomst op 18 augustus 2006 is ontbonden. De hoofdsom ad € 235,00 betreft het uitgefactureerde abonnementsgeld conform artikel 3 van de algemene voorwaarden. Verder heeft zij relevante buitengerechtelijke werkzaamheden verricht, waarvan de kosten komen voor rekening van [gedaagde]. [gedaagde] heeft geen verweer gevoerd voorafgaand aan de dagvaarding.

 

3.3 Op het verweer van [gedaagde] wordt zo nodig in het navolgende ingegaan.

 

 

4. De beoordeling

 

4.1 Van de (betwiste) toezegging zijdens [gedaagde] dat zij de hoofdsom zou voldoen, heeft Canal Digitaal geen bewijs bijgebracht of aangeboden, zodat daaraan voorbij moet worden gegaan.

 

4.2 [gedaagde] heeft erkend dat zij een upgrade heeft aangevraagd, maar betwist dat een "upgradeovereenkomst" is gesloten. Voorts betwist zij dat aan haar aanvraag door Canal Digitaal (correct) uitvoering is gegeven; met name is zij nimmer in staat geweest de bij dit pakket behorende programma's te ontvangen. Voorts betwist [gedaagde] dat zij heeft toegezegd de hoofdsom te zullen voldoen en stelt zij wel degelijk voorafgaand aan de dagvaarding verweer te hebben gevoerd.

 

4.3 Ten bewijze van haar stellingen heeft Canal Digitaal wel de initiële overeenkomst overgelegd, maar niet een "upgrade-overeenkomst", noch een daarop betrekking hebbend aanvraagformulier of bevestigingsbrief, noch enig ander relevant document. Wat Canal Digitaal aanduidt als haar "contactnotities" - wat daar overigens ook van zij - levert uiteraard geen bewijs op van haar stellingen en al helemaal niet van de aankomst van de beweerdelijk verzonden bevestigingsbrief. Ook heeft Canal Digitaal terzake geen ander bewijs bijgebracht of aangeboden.

 

4.4 Nu [gedaagde] voorts onbetwist heeft gesteld dat ook nimmer uitvoering is gegeven aan de pretense "upgradeovereenkomst", moet de kantonrechter het er voor houden dat die niet (rechtsgeldig) is gesloten en ligt het op die basis gevorderde voor afwijzing gereed.

 

4.5 Canal Digitaal heeft noch in de dagvaarding, noch in de repliek de gevorderde hoofdsom gespecificeerd. Denkbaar is dat die mede betrekking heeft op de kosten van het (onbetwiste) initiële abonnement. Voorzover dat het geval is overweegt de kantonrechter nog het volgende.

 

4.6 Canal Digitaal stelt dat zij het abonnement heeft "uitgefactureerd" conform haar algemene voorwaarden. [gedaagde] heeft als verweer gevoerd dat die voorwaarden onleesbaar zijn, kennelijk (ook) ten betoge dat aan Canal Digitaal daarom geen beroep op die voorwaarden toekomt.

 

De kantonrechter constateert dat de door Canal Digitaal overgelegde algemene voorwaarden inderdaad (in elk geval zonder vergrootglas) voor een gemiddeld mens volstrekt onleesbaar zijn. Daarmee heeft Canal Digitaal niet aan haar plicht tot terhandstelling voldaan, zodat [gedaagde] terecht de vernietiging van de algemene voorwaarden heeft ingeroepen.

 

4.7 Voorzover Canal Digitaal voor het overige al iets te vorderen zou hebben, heeft zij onvoldoende gesteld, zodat de vordering thans in zijn geheel voor afwijzing gereed ligt.

 

4.8 Canal Digitaal wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de proceskosten.

 

 

5. De beslissing

 

De kantonrechter, recht doende:

 

wijst de vordering af;

 

verwijst Canal Digitaal in de proceskosten van [gedaagde], tot op heden begroot op: nihil.

 

Aldus gewezen door mr. J.A.M. Smulders, kantonrechter te Zutphen, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 oktober 2007 in tegenwoordigheid van de griffier.

Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
Dat betekend eigenlijk nog niets... CanalDigitaal kan nog in beroep gaan(!) maar dat zullen ze niet doen ivm punt 4.3. In dit geval had CanalDigitaal geen bewijs dat de abonnee zijn pakket "ge-upgrade".

Feitelijk vermeld hij hier dat de letterjes zonder vergrootglas niet te lezen zijn en de voorwaarden daarom niet te lezen zijn. Hij zegt niets over dat de voorwaarden op zich slecht zijn. Die lettertjes zijn inderdaad klein, daar heeft hij gelijk in... maar dit is toch feitelijk een onzin(!) Welk bedrijf gebruikt voor voorwaarden geen kleine lettertjes. Op die manier kan ik praktisch elk contract ontbinden(!) Als je het niet kunt lezen dan vraag je ze toch in het groot aan (zou CDS in dat geval moeten kunnen leveren). Met het tekenen ga je er mee akkoord dat je het eens bent met de voorwaarden... Dan heb je ze toch op dat moment ook kunnen lezen(?)

Gelukkig maar dat jij geen rechter bent. De rechter zal best zijn redenen hebben gehad om CD toch te veroordelen. Zullen we het er maar op houden dat deze rechter iets beter op de hoogte is van deze zaak dan jij?
Ik weet dat je CD graag verdedigt, maar overdrijven is ook een vak.

Overigens heeft dit hele verhaal vrij recent al hier op sat4all gestaan.

 

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Het is al een bericht wat hier een paar weken geleden al heeft gestaan zie hier.

Hetzelfde bericht is ook de colum schrijvers van TV Satellitte niet ontgaan en heeft daar ook gestaan met commentaar van de woordvoerder van CDS.

 

Met als smoes dat het bewijs een verkleinde versie was, heb hier de voorwaarden eens nagekeken die staan achter op je inschrijfformulier en zijn inderdaad zonder loup niet te lezen. <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
Het is al een bericht wat hier een paar weken geleden al heeft gestaan zie hier.
Hetzelfde bericht is ook de colum schrijvers van TV Satellitte niet ontgaan en heeft daar ook gestaan met commentaar van de woordvoerder van CDS.

Met als smoes dat het bewijs een verkleinde versie was, heb hier de voorwaarden eens nagekeken die staan achter op je inschrijfformulier en zijn inderdaad zonder loup niet te lezen. <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />

Tja, als het echt vervalst bewijs was geweest hadden ze dat moeten melden. Of ze zouden in hoger beroep moeten gaan. Maar CD weet dondersgoed dat hun verhaal niet klopt, vandaar ook het gebrek aan actie van hun zijde.

 

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Op punt 4.3 kunnen ze niet in beroep gaan daar CDS hier geen bewijs heeft dat de abonnee geupdate heeft.

 

Dat van die voorwaarden heeft alleen te maken met de kleine letters... maar dan kun je in feite praktisch elk contract ontbinden ;-)

Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
Op punt 4.3 kunnen ze niet in beroep gaan daar CDS hier geen bewijs heeft dat de abonnee geupdate heeft.

Erg slecht geregeld dus door CD.

Citaat:

Dat van die voorwaarden heeft alleen te maken met de kleine letters... maar dan kun je in feite praktisch elk contract ontbinden ;-)

Hmm, de meeste contracten die ik heb, zijn voorzien van een redelijk normaal letterformaat. Die van CD zijn wel erg klein, maar naar mijn inziens nog wel leesbaar.
Ik denk eerder dat de rechter gewoon een duidelijk signaal af wil geven. En Terecht.

 

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Of die rechter heeft slechte ogen inclusief een slecht opgemeten bril(LOL).

 

Print dit document maar eens uit:

 

http://www.canaldigitaal.nl/cddata/brochures/AlgemeneVoorwaarden.pdf

 

Inderdaad zeer klein <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />

 

Maar het valt wel te vergroten met acrobat reader <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />

Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Link naar reactie
Delen op andere sites

Waar gaat het nu eigenlijk meer om? Om het feit dat de algemene voorwaarden qua lettergrootte onleesbaar zijn? Of dat de inhoud slecht te begrijpen is? Dat de inhoud niet klopt? Of juist dat die persoon zelf geen upgrade had besteld?

Voorheen veel plezier gehad van Topfield 5000 PVR - 300 GB, Aston 2.18, Wisi Orbit 80 cm, Grundig 0,3 Quad

Papa & Mama †

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
Waar gaat het nu eigenlijk meer om? Om het feit dat de algemene voorwaarden qua lettergrootte onleesbaar zijn? Of dat de inhoud slecht te begrijpen is? Dat de inhoud niet klopt? Of juist dat die persoon zelf geen upgrade had besteld?


Het gaat om meerdere zaken de persoon had een upgrade bestelt, maar nooit beeld gehad volgens het verweer ook een upgrade overeenkomst ontbreekt.
De hoofdsom is nooit gespecificeerd, maar CDS stelt dat het volgens hun algemene voorwaarden uitgevoerd is.
Het verweer daarop is dat die lettertjes onleesbaar zijn en ook daar is de kantonrechter in meegegaan. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
Citaat:
Waar gaat het nu eigenlijk meer om? Om het feit dat de algemene voorwaarden qua lettergrootte onleesbaar zijn? Of dat de inhoud slecht te begrijpen is? Dat de inhoud niet klopt? Of juist dat die persoon zelf geen upgrade had besteld?


Het gaat om meerdere zaken de persoon had een upgrade bestelt, maar nooit beeld gehad volgens het verweer ook een upgrade overeenkomst ontbreekt.
De hoofdsom is nooit gespecificeerd, maar CDS stelt dat het volgens hun algemene voorwaarden uitgevoerd is.
Het verweer daarop is dat die lettertjes onleesbaar zijn en ook daar is de kantonrechter in meegegaan. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />

Op dat punt wel een leuk precedent. In principe kan dus iedereen die hetzelfde contract als basis heeft de algemene voorwaarden gevoegelijk vergeten. Lijkt mij een vervelende issue voor CD.
Als ze het netjes oplossen, sturen ze iedereen de algemene voorwaarden op een goede manier na.
Maar waarschijnlijk doen ze er niets mee en haan ze er van uit dat niet veel mensen de gang naar de rechter zullen wagen.

 

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
Maar waarschijnlijk doen ze er niets mee en haan ze er van uit dat niet veel mensen de gang naar de rechter zullen wagen.

 

 

Waarschijnlijk zijn ze zelf ook voorzichtiger en zullen ze met deze voorwaarden niet zo snel een deurwaarder opdracht geven om dan maar naar de rechter te gaan. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />

 

Ook zijn die voorwaarden wettelijk absoluut niet rechtsgeldig zoals dat je bij een prijsverhoging er niet vanaf kan, iedereen dus ook iedere rechter weet dat je er dan gewoon vanaf kan!! <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />

Link naar reactie
Delen op andere sites

Dat wil niets zeggen over de algemene voorwaarden. Die zijn en blijven gewoon rechtsgeldig(!) Tegen dit deel kan CanalDigitaal gewoon in beroep gaan... Veel contracten gebruiken dit soort kleine lettertjes(!) Als je het niet kunt lezen gewoon niet tekenen. Teken je dan ben je het met de voorwaarden eens... dus heb je ze ook (kunnen) lezen.

 

Het eigenlijke feit wat doorslag heeft gegeven is dat CDS niet heeft kunnen aantonen dat de abonnee het pakket geupgrade heeft.

Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
Dat wil niets zeggen over de algemene voorwaarden. Die zijn en blijven gewoon rechtsgeldig(!) Tegen dit deel kan CanalDigitaal gewoon in beroep gaan... Veel contracten gebruiken dit soort kleine lettertjes(!) Als je het niet kunt lezen gewoon niet tekenen. Teken je dan ben je het met de voorwaarden eens... dus heb je ze ook (kunnen) lezen.

Het eigenlijke feit wat doorslag heeft gegeven is dat CDS niet heeft kunnen aantonen dat de abonnee het pakket geupgrade heeft.


Zolang CD niet in hoger beroep gaat tegen dit deel van de uitspraak, ligt deze uitspraak van de rechter er als jurespudentie. Wat jij er van vind is allemaal heel erg leuk en aardig, maar de rechter heeft op dat punt iets meer te zeggen en die heeft momenteel een grote dikke streep getrokken door de rechtsgeldigheid van de algemene voorwaarden in deze vorm.

 

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als dit ter discussie ligt dan liggen heel veel meer Algemene voorwaarden onder discussie(!) Niet alleen die van CanalDigitaal. En of dit een rede is om het er op te gokken zomaar je contract eenzijdig te beeindigen lijkt me niet verstandig...

Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Lees alvorens je verder gaat onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.