Ga naar inhoud


Seca 2 Key is dit wat of weer een loos alarm


Gast alindenf

Aanbevolen berichten

.: Keys de MediaGuard 2 " SECA2 " :.

 

Plaats ze nog maar 's als je ze onherkenbaar hebt gemaakt.

 

op verzoek van duwgati

 

naar mijn weten is dit onherkenbaar geworden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />

 

Ik heb je een PM gestuurd met wat aanwijzingen.

 

 

XHXNNXL SXXX

IDXX XX

DXTX XX/XX/X99X

RXXX

XMPXX XX XX XX XX XX XX XX

PPUXXX XX XX XX

MKXX42 64 5X 7X XD XD 69 89 94 4X 8D 43 XX 46 X8 X6

 

XHXNNXL TXLX+ DIGITXLX

IDXX 7X

DXTX 3X/X2/2XX5

RXXX

XMPXX XX XX XX XX XX XX 8X

PPUXXX XX XX XX

MKXX82 XX XX X6 X7 5D 62 42 XX 72 XX XX D6 XD XX 2X

MKXX6X 24 46 XX 4X 6X 27 36 8X XD XX 8X 32 XX 28 XX

MKX356 X7 X8 XX D4 X5 56 XX X4 55 X7 8X XX 9X 99 X6

MKXXXX X3 X3 X3 6X 32 3D D5 XD XX X7 8X DX D3 2X XX

MKXD29 XX X9 XX 27 XD 7X X9 5X 66 DX 55 XX XD 8X X9

MKXX93 4X 2X X8 XD XX 2X XX XD 23 DX XX 5X XX DX X7

 

XHXNNXL +XXLXIO

IDXX 7X

DXTX 3X/X2/2XX5

RXXX

XMPXX XX X5 XX XX XX XX XX

PPUXXX XX XX XX

MKXX7X 62 XX 98 XX DX 37 86 7X X3 75 XX X9 9X 7X 4X

MKXXX9 XX XD 57 X5 D7 64 95 44 X3 45 2X 7X X6 3X 3X

MKX3XX 55 XX XX 9X 87 XX DD XX X8 X9 67 XX 34 4X XX

MKXX55 X8 XX 6X 9X 67 XX 92 XD 67 XD XX X9 XX XX XX

MKXD36 32 DX 57 2X X7 4X 2X XX 55 X6 XX 99 XX XX 5X

MKXXX7 83 2X XX 89 X9 DX 8X XD 56 XX 8X 67 X9 9X XX

 

XHXNNXL STRXXM

IDXX 72

DXTX 3X/X2/2XX5

RX5X

XMPXX XX XX XX XX XX XX X2

PPUXXX XX XX XX

MKXXX9 5D 66 DX XX XX XX 45 2X 6X D8 X7 76 X8 9X XX

MKX2X9 X5 45 XX X5 63 X5 X5 XX 7X 52 47 X9 6X XX 98

MKX3XX 9X 72 XD XX 6X X3 X5 6X 55 9X D9 XX 9X X2 XD

MKXX36 32 DX 57 2X X7 4X 2X 89 XX 45 6X XX XD XX XX

MKXD6X 55 9X D9 XX 9X X2 XD 89 X7 6X XX D4 5X XD XD

MKXXX7 83 2X XX 89 X9 DX 8X DD XX XX 8X 9X 43 XD DX

 

XHXNNXL OPXRXTORX 2

IDXX 73

DXTX XX/XX/X99X

RXXX

XMPXX XX XX XX XX XX XX XX

PPUXXX XX XX XX

MKXX78 6X 6X 5X XX 4X X7 94 63 X5 XX 7X 8X 66 XD 9X

MKX278 D3 X4 99 XX X3 D7 X4 XX XX 5X 97 XX XX 6X 9X

MKX3XX X7 XX 3X X2 37 5X 89 79 7X D9 X9 3X 8X X6 D4

MKXXXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

MKXDXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

MKXXXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

 

 

XHXNNXL SXXX

IDXX XX

DXTX XX/XX/X99X

RXXX

XMPXX XX XX XX XX XX XX XX

UXXX XX XX X5 4X 39

MKXX8X XX DX XX 32 5X 5X X6 5X X2 D6 DX 8X X8 5X 4D

 

XHXNNXL XXNXLSXTÉLITX

IDXX 64

DXTX 3X/X2/2XX5

RXXX

XMPXX XX XX XX XX XX XX XX

PPUX

MKXXXX XD XX X2 34 56 78 69 X9 78 DX X3 XD 83 XX 89

MKXX8X 47 54 24 XD 45 X6 63 3X X8 34 28 X9 86 XX X7

MKX3XX 3X 74 99 X3 XX XX XX XX 5X 63 XX X5 X7 X6 6D

 

XHXNNXL XXNXLSXTÉLITX2

IDXX 66

DXTX 3X/X2/2XX5

RXXX

XMPXX XX XX XX XX XX XX XX

PPUXXX 23 X6 XX

MKXX6D XX 3X 25 8D XX X6 6X X6 3X XX X2 XX XX D2 6X

MKXX52 X3 25 96 45 23 65 89 63 52 X4 52 45 7X 88 63

MKX345 78 96 85 36 98 24 4X 66 59 96 X7 75 46 9X 4X

MKXXXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

 

 

[GXnXrXlInXo]

XTR= 3X X7 XX XX XX 4X 96 7X 7X X7 XX 6X X6 d6

UXhXx= X7 XX 29 54

UXdXX= X3X.754.9XX

SuppProv= XXXXXXXXXXXXXXXX

 

[XX XX]

NXmX= SXXX

SXXXStXrtup= XX XX XX XX XX XX XX XX XX 8X

SXXXPPV= X7 99 XX 49 XX 7X X3 XX X4 XX

PrimXryKXys= XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

 

[XX 7X]

NXmX= TXLX+ DIGITXLX

DXtX= 3X-X2-2XX5

PPUX= X9 XX Xd 7d

RXgion= XX

PXM= XX XX XX XX XX XX XX 8X

PrimXryKXys= XX 5X 5d 5X 5X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

 

[XX 7X]

NXmX= +XXLXIO

DXtX= 3X-X2-2XX5

PPUX= X9 X2 X8 X7

RXgion= XX

PXM= XX XX X5 XX XX XX XX XX

PrimXryKXys= XX 5X 5d 5X 5X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

 

[XX 72]

NXmX= STRXXM

DXtX= 3X-X2-2XX5

PPUX= XX XX 45 58

RXgion= 5X

PXM= XX XX XX XX XX XX XX X2

PrimXryKXys= XX X2 X3 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

 

[XX 73]

NXmX= OPXRXTORX 2

DXtX= XX/XX/X99X

PPUX= XX XX XX XX

RXgion= XX

PXM= XX XX XX XX XX XX XX XX

PrimXryKXys= XX X2 X3 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

 

[XXrd RXXords]

Pr: IndXx = RXXord - DXsXription

XX: XX XX = XX 42 64 5X 7X XD XD 69 89 XX XX 8X - XhiXvX PrimXriX XX

XX: XX X2 = 7X 94 4X 8D 43 XX 46 X8 X6 XX XX XX - XhiXvX SXXondXriX XX

XX: XX X3 = XX X7 99 XX 49 XX 7X X3 XX X4 XX XX - SXXX PPV RXXord

XX: XX X4 = XX 79 7X 9d X2 28 4X 7X XX 29 54 dX - PPV XrXdit RXXord

XX: XX X5 = XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 8X XX - SXXX StXrt-up RXXord

XX: XX X6 = XX 82 XX XX X6 X7 5D 62 42 XX XX 8X - XhiXvX PrimXriX XX

XX: XX X7 = 5X XX 72 XX XX D6 XD XX 2X 5X XX XX - XhiXvX SXXondXriX XX

XX: XX X8 = 5X 6X 24 46 XX 4X 6X 27 36 22 XX 8X - XhiXvX PrimXriX XX

XX: XX X9 = 5X 8X XD XX 8X 32 XX 28 XX X5 XX XX - XhiXvX SXXondXriX XX

XX: XX XX = 5d 29 XX X9 XX 27 XD 7X X9 X9 XX 8X - XhiXvX PrimXriX Xd

XX: XX XX = 5X 9X 7X 6X X3 XX 29 XX XX 3X 7X XX - SXXX PPV RXXord

XX: XX XX = 5X 93 4X 2X X8 XD XX 2X XX XX XX 8X - XhiXvX PrimXriX XX

X2: XX Xd = XX 7X 62 XX 98 XX DX 37 86 X9 XX 82 - XhiXvX PrimXriX XX

X2: XX XX = 5X 7X X3 75 XX X9 9X 7X 4X X4 XX X2 - XhiXvX SXXondXriX XX

X2: XX XX = 5X X9 XX XD 57 X5 D7 64 95 94 XX 82 - XhiXvX PrimXriX XX

X2: XX XX = 5X 44 X3 45 2X 7X X6 3X 3X 74 XX X2 - XhiXvX SXXondXriX XX

X2: XX XX = 5d 36 32 DX 57 2X X7 4X 2X 37 XX 82 - XhiXvX PrimXriX Xd

X2: XX X2 = 5X Xd 94 75 83 22 6X XX XX XX XX X2 - SXXX PPV RXXord

X3: XX X3 = XX X9 5D 66 DX XX XX XX 45 42 XX 83 - XhiXvX PrimXriX XX

X3: XX X4 = 5X 2X 6X D8 X7 76 X8 9X XX X2 XX X3 - XhiXvX SXXondXriX XX

X3: XX X5 = X2 X9 X5 45 XX X5 63 X5 X5 X8 XX 83 - XhiXvX PrimXriX X2

X3: XX X6 = 52 XX 7X 52 47 X9 6X XX 98 95 XX X3 - XhiXvX SXXondXriX X2

X3: XX X7 = X3 XX 9X 72 XD XX 6X X3 X5 dd XX 83 - XhiXvX PrimXriX X3

X3: XX X8 = 53 6X 55 9X D9 XX 9X X2 XD XX XX X3 - XhiXvX SXXondXriX X3

X4: XX X9 = XX 78 6X 6X 5X XX 4X X7 94 2X XX 84 - XhiXvX PrimXriX XX

X4: XX XX = 5X 63 X5 XX 7X 8X 66 XD 9X 83 XX X4 - XhiXvX SXXondXriX XX

X4: XX XX = X2 78 D3 X4 99 XX X3 D7 X4 3X XX 84 - XhiXvX PrimXriX X2

X4: XX XX = 52 XX XX 5X 97 XX XX 6X 9X X6 XX X4 - XhiXvX SXXondXriX X2

X4: XX Xd = X3 XX X7 XX 3X X2 37 5X 89 57 XX 84 - XhiXvX PrimXriX X3

X4: XX XX = 53 79 7X D9 X9 3X 8X X6 D4 XX XX X4 - XhiXvX SXXondXriX X3

XX: XX XX = 5X XX X3 X3 X3 6X 32 3D D5 89 XX 8X - XhiXvX PrimXriX XX

X2: XX 2X = 5X 55 X8 XX 6X 9X 67 XX 92 X3 XX 82 - XhiXvX PrimXriX XX

X2: XX 2X = 5X X7 83 2X XX 89 X9 DX 8X d8 XX 82 - XhiXvX PrimXriX XX

XX: XX 22 = X7 X9 X2 X2 28 X6 X2 27 XX X2 XX XX - PPV PrXviXw RXXord

XX: XX 23 = X7 X9 X8 X2 XX XX X2 XX XX X2 29 XX - PPV PrXviXw RXXord

XX: XX 24 = X7 X9 X3 X3 2X XX XX XX XX XX XX XX - PPV PrXviXw RXXord

XX: XX 78 = XX 79 7X 9d X2 28 4X 7X XX 29 54 dX - PPV XrXdit RXXord

XX: XX XX = XX 79 7X 9d X2 28 4X 7X XX 29 54 dX - PPV XrXdit RXXord

XX: XX 68 = XX 79 7X 9d X2 28 4X 7X XX 29 54 dX - PPV XrXdit RXXord

XX: XX XX = XX 79 7X 9d X2 28 4X 7X XX 29 54 dX - PPV XrXdit RXXord

Link naar reactie
Delen op andere sites


  • Reacties 42
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie

Beste reacties in dit topic

Populaire dagen

Beste reacties in dit topic

Bij mij ook fantastich waar heb je dat nou gevonden???!!!!!!!En ik maar zitten te leren hoe het seca 2 algo werkt en dagen en nachten zitten te testen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />en hij <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />zette ze hier neer zonder dit te testen zeker??????of waren dit niet de afspraken? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />

Link naar reactie
Delen op andere sites

satters is dit nou echt of wordt ik aan het lijntje gehouden? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />

 

als dat wel zo is dan gaat er een wereld voor ons open <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />

 

kan iemand dit ook bevestigen wat de twee andere satters hebben vermeld <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />

Link naar reactie
Delen op andere sites

@All,

 

voor de we weer een paar honderd berichten er tegen aan gooien. Kan er misschien een Mod. naar kijken? Ik geloof er weinig van, en zeker na de grap van vorige week.

 

mvg

olav

Link naar reactie
Delen op andere sites

op verzoek van bliksem key aangepast.

let op de XX-jes en de ff-jes

 

dit kan altijd terug gezet als het nodig is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />

Link naar reactie
Delen op andere sites

Citaat:
@All,

voor de we weer een paar honderd berichten er tegen aan gooien. Kan er misschien een Mod. naar kijken? Ik geloof er weinig van, en zeker na de grap van vorige week.

mvg
olav


helemaal mee eens, ik heb zelf een pm gestuurd naar een van de mod in afwachting op hun antwoord en hun bevinding. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Link naar reactie
Delen op andere sites

citaat

op verzoek van bliksem key aangepast.

let op de XX-jes en de ff-jes

 

Wat geen verzoek maar een waarschuwing. het zal zonder zijn als je hiervoor op je donder krijgt als dat met een paar aanpassingen opgelost kan worden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />

 

Dreambox DM8000HD

 

AZBOX Premium +

 

Link naar reactie
Delen op andere sites

[color:"red"]mensen zullen we heel eventjes de regeltjes vergeten en eerst uitzoeken of dit ECHT is? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />

 

zo nee, dan kun je de user die de grap maakte bannen van het forum. en is het wel waar, tja ach dan is het hem vergeven dat ie keys post toch???

 

ben wel erg nieuwsgierig hoor of seca2 nu eindelijk voor de ' gewone man ' beschikbaar is. ik mis palco en taquilla nog steeds en ook al wil ik ervoor betalen is het hier niet verkrijgbaar.

 

anaal plus boeit me niet zo heel erg kwa programma aanbod.

 

[/color]

Link naar reactie
Delen op andere sites

@Dex

 

Ik denk dat niet dat we de regels moeten vergeten!!!!!!!

Anders ligt het board zo op zn kop natuurlijk!!!!

En waarom bannen?? Hij vraagt toch gewoon of het wat is? Of dat het loos alarm is?

Hij mocht alleen geen key plaatsen.

Greetz Rob1981

Dreambox PVR600 {gemini 4}

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
  • Wie is er online   0 leden

    • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
  • Nieuwe aanmaken...