Jump to content


Gaat dit ook gelden voor sateliet


Guest

Recommended Posts

BRUSSEL Het Europees Parlement heeft een wet aangenomen die auteursrechten van muziek en ander materiaal op het internet aan strenge regels bindt.De wet moet binnen de EU een einde maken aan het illegaal verspreiden van muziek waarop auteursrecht rust.<BR>Alleen bibliotheken en musea mogen nog gratis gegevens downloaden zonder daar vergoeding voor te betalen.Overigens dienen de EU-lidstaten de wet nog goed te keuren.Ook de implementatie wordt deels aan de landen zelf overgelaten. <P>wat denken we, krijgen wij hier ook last van ?

Link to comment
Share on other sites


Bericht van Telenet België<P>De belangenorganisatie van de platenindustrie dreigt vanaf vandaag grof geschut in te zetten om het illegale kopiëren tegen te gaan. Een honderdtal Belgische Napstergebruikers mag bezoek van de gerechtelijke politie verwachten.<P>De richtlijn over het auteursrecht werd gisteren door het Europese Parlement met een speciale meerderheid nog op negen plaatsen gewijzigd, zonder dat dat grote veranderingen veroorzaakte. Door een amendement laat het beruchte op het reproductierecht nu toe dat lidstaten een uitzondering maken voor privé-kopiëen gemaakt door een particulier, zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk''. Vooral de aanduiding 'indirect' zal nog voor discussie zorgen.<P>,,De tijd van de waarschuwingen is voorbij,'' verklaarde Marcel Heymans, algemeen directeur van de belangenorganisatie van de platenindustrie IFPI aan Tijdnet. ,,Vanaf nu gaan we over tot de actie. En de pakkansen zijn fors gestegen. Bovendien zegt de IFPI dat ze perfect in staat is om, via een zoekrobot, de gebruikers te traceren.<P>SatMan <P> mad.gif" border="0mad.gif" border="0mad.gif" border="0

Link to comment
Share on other sites

Ik weet het niet, maar als wat ik hier boven lees waarheid is begint het er toch verdacht veel op te lijken dat het middel, naspeuren met zoekrobots, erger is als de kwaal. Zulke praktijken tegen privé personen.. griezelig.

Link to comment
Share on other sites

Hierbij het standpunt omtrent deze materie van Planet Internet (België)<P><B>PLANET INTERNET, NAPSTER EN PRIVACY-POLITIEK<P>PLANET INTERNET respecteert het recht op vrije keuze van zijn abonnees<BR>Als Internet Service Provider garandeert PI zijn abonnees een vlotte toegang tot het internet en stellen wij de surfers in staat om vrij informatie op het Internet te halen. PI mengt zich absoluut niet in waar zijn abonnees heen surfen. Wij respecteren de individuele vrijheid van elkeen om te gaan en staan waar hij of zij wil op het net. Bepaalde organisaties hebben PI in het verleden vruchteloos gevraagd om onze abonnees de toegang tot bepaalde sites zoals Napster te verbieden. PI wenst echter niet verbonden te worden met dergelijke betuttelende praktijken die de vrijheid van haar surfers zou beperken. <P>PLANET INTERNET respecteert het recht op vrije keuze van zijn abonnees<BR>De privacy van onze abonnees is voor PI heel belangrijk. Bovendien worden hun privacy en hun gegevens door de wet beschermd. Daarom geeft PI nooit informatie over individuele gebruikers door aan derden. Indien bijvoorbeeld een organisatie ons zou vragen om op basis van het IP-adres de persoonlijke gegevens van een gebruiker bekend te maken, weigert PI dit altijd. Wie wenst dat bepaalde gegevens vrijgegeven worden, moet dit bij de rechterlijke macht aanvragen; de Procureur des Konings zal daar slechts op ingaan indien daar redelijke gronden voor bestaan. Deze formele en zeer nauwgezette procedure geldt trouwens voor alle sectoren en uiteraard respecteert PI deze wettelijke verplichting.</B><P>Als de andere providers gelijk reageren zal het niet zo eenvoudig zijn te tracen wie op welke site "surft". Dit kan enkel achterhaald worden aan de hand van het IP adres. Ga je het net op via een Dial Up connection heb je telkenmale een ander IP-adres. <BR>M.a.w. niet zo makkelijk van zomaar "efkens" te achterhalen wie wat doet. (Ik ga wel de aanpassing v/d nieuwe Belgische wetgeving inzake informaticacriminaliteit nog even doornemen.)<P>Groeten;<P>IQ

Link to comment
Share on other sites

hoi, zelfde laken en pak voor xs4all, die heeft zelfs een paar rechtzaken al gewonnen:<P>Artikel 3 VERPLICHTINGEN VAN XS4ALL<BR>3.3 XS4ALL onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij XS4ALL hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden.<P>En dit is ook wel interresant <A HREF="http://www.xs4all.nl/voorwaarden/privacy.html." TARGET=_blank>http://www.xs4all.nl/voorwaarden/privacy.html.</A> Dus voordat ze thuis komen kijken moet je echt wel wat meer op je kerf stok hebben dan 2 pic kaarten en 80 mp3 tjes.<p>[ 15-02-2001: Message edited by: bobje ]

Link to comment
Share on other sites

Minister van Justitie zwakt dreigement IFPI af<BR>Minister van Justitie Marc Verwilghen heeft gisteren in de Kamer meteen gereageerd op de dreigende uitspraken van IFPI voorzitter Marcel Heymans. Volgens de minister bestaat er geen afspraak tussen Justitie en de belangenorganisatie van de muziekindustrie betreffende de vervolging van surfers die via Napster en gelijkaardige uitwisselingsservices geluidsbestanden afhalen. Heymans kondigde gisteren aan dat honderd geregistreerde Belgische surfers een bezoekje van de gerechtelijke politie mochten verwachten. De apparatuur van de surfers zou in beslag genomen worden en afhankelijk van het aantal mp3-bestanden die de gebruikers in hun bezit hadden zouden fikse boetes gevorderd worden. Volgens Verwilghen bestaat er echter nog geen wettelijk kader voor de vervolging van deze vorm van muziekpiraterij en de problematiek zou daarom voor Justitie de laagste prioriteit krijgen. Verwilghen voegde er verder aan toe dat de zoekmachine die IFPI wil gebruiken om de IP-adressen van Napster-gebruikers op te sporen aan een grondige inspectie zal worden onderworpen om na te gaan of deze procedure daadwerkelijk geen inbreuk pleegt op de Belgische privacywetgeving. Wordt ongetwijfeld vervolgd.<BR>(Bron: TijdNet)Dit artikel werd gekopierd uit de nieuwsbrief van Uptobyte.com. <A HREF="http://www.uptobyte.com." TARGET=_blank>http://www.uptobyte.com.</A> <BR>p.s tevens een zeer aardige nieuwsbrief<p>[ 16-02-2001: Message edited by: rospo ]

Link to comment
Share on other sites

Dit soort zaken speelt al vele jaren op het internet,maar het is tot nu toe altijd gebleken dat er weinig aan te doen is,ten eerste is het erg moeilijk om aan te tonen dat gebruikers van bijv. napster strafbaar zijn,het wordt n.ml vrij aangeboden,de muziek industrie weet dit ook en probeert daarom napster te laten verbieden,dit is hetzelfde wat canal d*git*al nu ook probeert met sites,voor napster zijn er al weer vele alternatieven in iets andere vorm,het is dus onbegonnen werk voor de muziekindustrie,het valt niet meer te bannen,ditzelfde geldt voor canal ****,waar ze het ene sluiten staat het andere weer op,zo is het altijd geweest en zal het ook altijd wel blijven,<BR>en privacy en vrije meningsuiting staan bij het europese parlement best hoog in het vaandel,kijk naar het avalonprojekt,kijk naar de indentificatie bij pentium processors,<BR>het kan een bedrijf zelfs de kop kosten als zij de privacy van mensen niet respecteren.Kijk er moet wel goed onderscheid zijn tussen wat maatschappelijk niet kan en wat kan,kporno behoort tot maatschappelijk ontoelaatbaar,mensen en bedrijven willens en wetens schade toebrengen door een virus is ontoelaatbaar,maar hobby en het downloaden en kopen van spullen die vrij zijn en door de industrie zelfs ook nog aan verdiend wordt(zie cd Branders)is maatschappelijk toch niet strafbaar.Zo is het met canal**** ook<BR>zij bieden het aan en moeten dan ook zelf maar zorgen dat het in orde is,dat wij het open krijgen uit hobby moet voor hun een teken zijn dat hun beveiliging niet goed is,<BR>zij moeten daar dan iets aan die beveiliging doen,dat is niet onze zorg,maar de hunne,zij bieden het toch aan.Sluiten van een site verandert daar niks aan,ze maken het er zelfs niet moeilijker door,ja behalve dat ze het zichzelf moeilijk maken.Het is en blijft een sport en canal *** moet dat uiteindelijk eens in zien en in een sport hoor je sportief te zijn,zij laten toch best wel zien dat zij niet erg sportief zijn,ook zij kunnen het niet meer bannen en gaan dan wanhoops pogingen ondernemen,die uiteindelijk totaal geen zin hebben,het valt niet meer te bannen

Link to comment
Share on other sites

Hoi;<P>Mensen maak jullie niet direct zorgen wat het satwereldje betreft,<BR>-Ten eerste moet er een aanklager zijn met een duidelijke klacht en niet iets in de aard van "iedereen die op café zit is een zatlap", daarmee kom je op geen enkele rechtbank terecht !!<BR>-Het is mogelijk een site te tracen welke IP adressen die site bezoeken. Ok, als ze dat doen moeten ze al die adressen gaan sorteren PER PROVIDER !! <BR>-Als dat is gedaan en onze Freek heeft toch een rechtsgeldige & voor de rechtbank aanvaardbare reden gevonden, kan een proces ingespannen worden tegen de internetproviders. Deze zijn namelijk verplicht hun LOGFILES minstens 12 maand bij te houden. (Denk niet van:mij vinden ze toch nooit want ik heb mij geregistreerd als Piet Snot, FORGET IT, willen of niet, Uw IP weet perfect van waar je inbelt !!) Als de rechter op dat ogenblik van oordeel is dat het nodig blijkt kunnen bepaalde databases van de provider gekopieerd worden enz.........<P>Als een betaalTV bedrijf enkel "specialisten" moet opzetten om al die gegevens a: te verzamelen & b: te analyseren,en 10 tallen processen beginnen inspannen tegen de Internetproviders zullen de abonnementen nog een stuk de hoogte ingaan denk ik.<P>Je moet het gewoon anders bekijken, op de snelweg mag je 120 rijden, indien je harder rijdt is er een kans dat je "gepakt" wordt. Hoe groot is deze ?? (Ik bol nooit minder dan 140 op een autostrade en ben nog nooit "gepakt") gebeurt het toch, heb je pech maar een klein beetje opletten waar de camera's staan kan al wonderen doen !!<P>N.b.: Indien wenselijk kan ik de teksten uit het strafwetboek publiceren hoe men de stappen kan doen. De tekst hierboven is een poging deze te vertalen in "gewone mensentaal"<P>Groeten;<P>IQ

Link to comment
Share on other sites

Hallo IQ,<BR>als het jou niet veel moeite kost om de wet teksten waar het allemaal omdraait neer te zetten vind ik dit geen slechte gedachten.<BR>Maar misschien kun je ook aangeven op welke site wij deze zelf kunnen lezen. Inzicht in welke kaders je een hobby bedrijft is altijd goed..<BR>Maar toch al bedankt voor je algemene beschrijving.<BR>Gr. Philips

Philips dst5816 / Dreambox7000 / Dreambox8000 (image OpenPli)

Link to comment
Share on other sites

Hoi;<P>Even een kleine verduidelijking,ik ben werkzaam in de IP & telecommunicatiebranche in een bedrijf dat instaat voor de internetverbindingen zowel op client,IP als op ATM niveau. Alle branche related items staan op een apparte INTRANET site waar wij alleen toegang toe hebben. Ik zal de paragrafen die betrekking hebben tot- bij gelegenheid eens op het board plaatsen, 99% van de teksten hebben in het geheel niets te maken met onze hobby en zijn beslist geen aangename lectuur om te lezen.<P>Maak jullie alvast geen zorgen, het analyseren en thuisbrengen van IP adressen aan de kleine man is niet onmogelijk, maar het is een immens huzarenwerk waar weken,zoniet maanden tijd voor nodig zijn. Dhr.Verwilgen weet dit eveneens, vandaar zijn advies dat de kleine gebruiker de laagste prioriteit van aanpakken heeft. Het is immers veeeel makkelijker,eenvoudiger en vooral goedkoper een bedrijf dat een hosting doet van bepaalde computerbestanden of programma's aan te vallen.<P>Groeten;<P>IQ

Link to comment
Share on other sites

Zolang de containers met gee***erruimende middelen nog volop ons land binnenkomen zal het met die paar CD-tjes wel meevallen. Het is voor justitie helemaal niet interessant om zoeking te doen in de PC van een jongen van 16 jaar die alleen maar MP3-tles verzamelt. Om maar niet te spreken over een programmer en een chipcard. Ik gebruik de chipcard ook om mijn url's op te slaan. Men zal de wet moeten veranderen en de handel de wind uit de zeilen nemen. Als je niets meer kunt kopen op dat gebied is het gauw over (met de nieuwelingen)<P>groeten<P>Juri smile.gif" border="0

Link to comment
Share on other sites

Verschenen in "Het Nieuwsblad", op 16/02:<P>"Napster-gebruikers mogen gerust zijn"<P>"Het voornemen van de belangenorganisatie IFPI om met een speciale zoekmachine Napster-gebruikers op te sporen en hun namen door te spelen aan het gerecht, stuitte gisteren op verzet. Minister Verwilghen vindt dat de vervolging van illegale kopieerders van muziek via het internet de -laagste prioriteit- verdient. Voorlopig is de gerechtelijke actie in Brusel gericht tegen vier kopstukken in het Napster-gebruik.<BR>Jurist Paul Dehert van de Commissie voor de Persoonlijke Levenssfeer meent dat de jacht op Napstergebruikers het recht op privacy in het gedrang brengt.<BR>Het recht op privacy is een grondwetelijk recht. Als een private organisatie systematisch mensen gaat verklikken aan het gerecht, is dat grondrecht volgens mij ernstig in gevaar, aldus Dehert."<P>en verder...<P>"De platenindustrie IFPI is gisteren zwaar teruggefloten in zijn Napster-jacht op 12.000 illegale kopieerders van muziek via internet. De belangenorganisatie IFPI wil met een speciale zoekmachine de namen van Napster-gebruikers doorgeven aan het gerecht. De eerste honderd namen zijn al doorgespeeld, zei IFPI-directeur Heymans gisteren. Op 23 januari heeft de Brusselse gerechtelijke politie een inval gedaan bij de 40-jarige P.S. in Lint. Op zijn site konden internetgebruikers gratis honderden muziekalbums kopiëren door gebruik van het programma Napster.<BR>IFPI houdt in zijn Napster-jacht ook geen rekening met de bepalingen in het strafrecht over de schending van de privacy. Volgens specialist Dehert zijn de drie wetten op privacy wel degelijk van toepassing op zo'n Napster jacht. "Volgens mij is het IP-nummer een persoonlijk gegeven. Je kan ermee de identiteit van iemand achterhalen. Dus is de privacy-wet van '92 van toepassing op iemand die systematisch die IP-nummers noteert en doorgeeft. Bovendien is de Napster-jacht ook onderhevig aan de wetten op aftappen en op telecommunicatie".<BR>Jurist Paul Dehert besluit dat een Napster-jacht best niet aan een privé-belangenorganisatie wordt toevertrouwd. "Dit is eerder iets voor de gerechtelijke politie. Maar de nieuwe wet op de informatica-criminaliteit zegt niets over die specifieke opdrachten".<P>"Niet vervolgen"<BR>Minister van Justitie Verwilghen zei gisteren dat gerechtelijke onderzoeken nog altijd onder de verantwoordelijkheid vallen van de onderzoeksrechter. "Slachtoffers en burgelijke partijen kunnen wel meewerken aan een onderzoek" zegt Verwilghen. "Aan de vervolging van illegale kopieerders zal de laagste prioriteit worden besteed. De aandacht zal in de eerste plaats gaan naar de aanpak van de providers".<BR>IFPI-directeur Heymans toonde zich verontwaardigd over de houding van Verwilghen. "Dit is een kaakslag voor de Belgische artiesten"...

Gerdy

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Lees alvorens je verder gaat onze Terms of Use en Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.