Ga naar inhoud
Log in om dit te volgen  
Gast The Mystic

WBR kiest dreigende toon! Weg of pech! Doen of laten!

Aanbevolen berichten

Gast

Gisteren een brief in mijn handen gekregen van Woning Bedrijf Rotterdam. Hierin wordt meegedeeld dat binnenkort alle schotelantennes moeten worden weggehaald. De brief luidt als volgt (overgeschreven):

 

Geachte heer ...,

 

In september 2005 hebben wij middels brieven en bewonersorganisaties benadrukt dat de schotelantennes in uw complex zonder toestemming geplaatst zijn en weggehaald zullen (moeten) worden.

 

Als alternatief hebben wij de mogelijkheid van een GSO systeem geboden. Helaas hebben zich tot nu toe niet voldoende bewoners aangemeld om een GSO systeem te kunnen realiseren.

 

Wij benadrukken hierbij nogmaals dat ongeacht het wel of niet gebruik maken van ons aanbod en het aanmelden voor het GSO systeem de schotels per 1 juli van de gevels verwijderd moeten zijn ofwel worden. Als het GSO systeem door een gebrek aan aanmeldingen geen doorgang zal vinden, houdt dit in dat de mensen die nu nog een schotel hebben per 1 juli deze niet meer hebben en dus geen schotelontvangst meer zullen hebben.

 

Om dit te voorkomen bieden wij hierbij iedereen van uw complex nogmaals de kans zich aan te melden. Wij verzoeken u hiervoor het bijgevoegde antwoordformulier in te vullen en voor 12 juni 2006 aan ons te retourneren of het eventueel af te geven aan ons kantoor aan de Strevelsweg 700/105.

 

Let op dat u bij alle 2 vragen een antwoord aankruist!

 

Als u gebruik maakt van ons aanbod uw schotelantenne voor u te verwijderen, krijgt u een vergoeding van 100,- euro voor uw schotelantenne (incl. LNB enz.) Dit geldt alleen als u tijdig via bijgevoegd antwoordformulier aangeeft gebruik te willen maken van ons aanbod.

 

Mocht u ervoor kiezen zelf uw schotelantenne te verwijderen, dient dit voor 1 juli 2006 gebeurt te zijn inclusief het vakkundig herstellen van de veroorzaakte schade. Mocht dit niet voor 1 juli gebeurd zijn laten wij de werkzaamheden door een aannemer uitvoeren. De kosten hiervan zullen wij dan bij u in rekening brengen.

 

Als u ervoor kiest een aansluiting te nemen op het GSO systeem, worden u de kosten hiervoor (5,- euro per maand) vanaf de maand waarin de aansluiting operationeel is in rekening gebracht. De kosten zijn gekoppeld aan de huur. Dit houdt in dat ze jaarlijks niet met een hoger percentage verhoogd worden dan de huurprijs.

 

Mocht u er nu voor kiezen niet aangesloten te worden op het GSO systeem (en het systeem vindt wel doorgang), dan wordt de aansluiting bij u wel aangelegd, maar niet geactiveerd. U kunt dan in de toekomst (tegen een extra betaling) altijd nog een aansluiting aanvragen.

 

We hopen u hiermee zo goed mogelijk te hebben geinformeerd. Mocht u echter nog vragen hebben, dan kunt u van maandag tot en met donderdag tussen 8:30 uur en 17:00 uur contact met ons opnemen via telefoonnummer .......

 

(groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />)

 

Op het antwoordformulier kun je dan vervolgens aankruisen wat je wel of niet wilt hebben.

 

 

Zelf vind ik het aanbod van de gemeente erg zwakjes. Ten eerste willen ze dat de bewoners eerst de schotelantennes verwijderen om vervolgens daarna het GSO systeem te installeren. Het lijkt mij juist dat zij eerst een dergelijk systeem installeren en daarna pas mensen ertoe dwingen (!) de schotels weg te halen. Het is nu zelfs zo dat het helemaal niet vaststaat of dat systeem er uberhaupt nog gaat komen! Pas als er voldoende vraag is wordt er aangegeven, maar er staat niet bij wat voldoende is en ook niet wanneer het geplaatst gaat worden en/of hoelang de werkzaamheden zullen duren.

 

Of geef de mensen de tijd! Laat ze nog even genieten van hun schotels zolang het GSO systeem niet in werking is getreden. Als gemeente vind ik dat je niet kunt zeggen dat de bewoners maar hun schotels moeten weghalen waarna ze over enkele maanden misschien of misschien na jaren via een GSO systeem van digitale zenderontvangst kunnen genieten. Het is zelfs niet toegestaan volgens Europese richtlijnen om een dergelijk verbod in te stellen. Voorschriften inzake de ontvangst (lid e van punt III, http://europa.eu.int/eur-lex/nl/com/cnc/2001/com2001_0351nl01.pdf) is als volgt:

 

Elke maatregel die de keuze om voor de ontvangst van grensoverschrijdende diensten schotelantennes te gebruiken direct of indirect kan belemmeren, moet met artikel 49 e.v. van het Verdrag in overeenstemming zijn. Daarom zijn belemmeringen voor een vrije keuze, discriminatie tussen alternatieve middelen

voor de ontvangst van diensten en indirecte beperkingen van het recht van de gebruikers een schotelantenne te gebruiken niet toegestaan. De bescherming van het grondbeginsel van het vrije verkeer van diensten binnen de interne markt legt de nationale instanties in feite een verplichting op zich neutraal te gedragen ten aanzien van de verschillende technologische middelen die de gebruikers ter beschikking staan, en het gebruik ervan.

 

Ik kan begrijpen dat de aanleg van een dergelijk systeem veel geld gaat kosten, zou alleen niet weten hoeveel belastingcenten dat precies zijn. Aan de andere kant realiseer ik me dat het ook een kostenreducerende werking heeft en op termijn geld gaat opleveren voor WBR, meer geld dan het heeft gekost denk ik. De schade veroorzaakt door schotelantennes zal in ieder geval verdwenen zijn en zal minder reparaties moeten betekenen aan daken. Dat is immers de hoofdreden voor de gemeente om de schotelantennes als illegaal te beschouwen, ze veroorzaken schade aan de woning. Bijzaak zijn de optische argumenten, maar die gelden niet zozeer voor ons omdat de meeste schotels of aan de achterkant van de huizen staan of op het dak.

 

Het project zal dus hoofdzakelijk bekostigd worden uit de zakken van de bewoners. 5 euro * 12 maanden = 60 euro per jaar extra huurkosten, die bovendien elk jaar met dezlefde percentage als de huurkosten verhoogd zullen worden.

 

Ik wil niet hulpeloos staan toekijken hoe de WBR op eigen houtje en naar eigen zin zijn zaken probeert te regelen. Wat ik me afvraag is hoe sterk ik eigenlijk sta en wat ik er tegen kan doen. Wat vinden de mensen van een dergelijke aanpak van gemeenten? Sowieso vraag ik me af wat jullie van het aanbod vinden. Wat als WBR over een jaar besluit om de 5 euro ineens te verhogen naar 10, waarom moeten de bewoners betalen voor iets dat gratis kan <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />! Kan ik wel alle zenders ontvangen <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />?

 

Deze aktie lijkt mij meer ten goede te komen aan het winststreven van de gemeente. Graag zou ik van medegudupeerden en mensen met ervaring over GSO een reaktie willen. Liefst ook mensen die gebruik maken van Turksat 2a. Over de ontvangen zenders en kwaliteit van de dienstverlening.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Dit zag ik bij Google

 

Citaat:

Spaun GSO met geintegreerde voeding 1 satelliet op 12 gebruikers · Spaun GSO met

geintegreerde voeding 1 satelliet op 12 gebruikers, € 289,00 ...

 

Laat een 2e sateliet het dubbele kosten dus afgerond 600 euro.

Is een GSO in eigen beheer dan niet goedkoper dan 5 euro per maand wat elk jaar verhoogd word?

Ze schrijven ook dat je 100 euro krijgt bij het inleveren van je oude schotel + lnb,

dan heb je al 1200 euro bij elkaar voor de GSO. (Uitgaande van 12 belangstellenden)

 

Leo

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Misschien is dit de zaak waar het satellietplatform op wacht?? Een gemeente, die tegen de europese regels

handelt! Ik heb al tegen de twintig jaar ofzo een schotel staan. Eerst van 80cm maar al snel van een meter. Altijd in de voegen vastgezet. Weleens verwaait, maar nooit losgeraakt van de voegen. In de stenen boren is beter maar de voegen zijn veel gemakkelijker te repareren. Gelukkig dat ik geen huurwoning heb!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast

Dit zou je kunnen voorleggen bij het Europese Gerechtshof te straatsburg (?)

Met die europese wetgeving sta je wel sterker, en als die gemeente zich niet wil houden aan die europese wetgeving dan is het beter dat Gemeente Rotterdam een petitie stuurt naar Den Haag dat Nederland uit de EU treed en de gulden weer terug ingevoerd wordt want dan kunnen ze zelf die achterlijke wetjes 'maken'.

Je kan met die europese wetgeving naar een juridische adviseur gaan en vragen wat je kansen van slagen zijn wat ik denk dat het wel gunstig is.

Zo zie ik het dus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast

Als het mij zou gebeuren zou ik overwegen om een brief terug te schrijven met de volgende punten:

 

- waardering van het aanbod van een GSO

- welke satellieten je nu ontvangt en de wens die te behouden

- eerst de GSO, dan pas de eigen schotel weg

- mogelijk de lagere kosten van je eigen schotel (al zal dat niet relevant zijn als de vervangende kosten redelijk zijn)

 

En daarna melden dat ik gebruik maak van het aanbod _mits_...

 

 

Thomas

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Jouw berekening gaat natuurlijk helemaal nergens over. <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />

De GSO installatie bestaat uit meer dan alleen een switch (hoogwaardige schotel(s), LNBF(s), montage materiaal, meerdere versterkers, meerdere switches, (veel) kabels, tapjes enz.)

Daarnaast zal iemand die installatie ook nog moeten realiseren. Die doen dat meestal ook niet gratis:-))

Voor wat betreft de vraag. Zodra de huisbaas een goed alternatief bied, mag hij eisen dat de schotel verwijderd wordt. Er is nog geen zicht op een alternatief, dus schrijf je jezelf in voor het GSO systeem (goede wil tonen) en geef je de huisbaas aan dat je de schotel (mits die uiteraard zonder schade of overlast te veroorzaken bevestigd is) graag verwijderd, maar wel pas zodra het alternatief daadwerkelijk beschikbaar is.

 

Tox.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Ik zou weigeren , reden , ik wil enkel mijn eigen schotel ,

ik wil MIJN keuze van programma's , want een GSO ,

ik stel me daar bij voor , 1 satelliet via 1 schotel ??

Al was het via een wavefrontier , bv 5 satellieten , dan nog niet ,

wil ik me aansluiten , reden , zicht tot 80°Oost - 71°W , C & KU band !!!!

Ik wil mijn hobby ten volle kunnen uitoefenen , zo bekijk ik het !!

Gelukkig dat ze hier (hopelijk nog) niet doen !!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Citaat:
Als het mij zou gebeuren zou ik overwegen om een brief terug te schrijven met de volgende punten:

- waardering van het aanbod van een GSO
- welke satellieten je nu ontvangt en de wens die te behouden
- eerst de GSO, dan pas de eigen schotel weg
- mogelijk de lagere kosten van je eigen schotel (al zal dat niet relevant zijn als de vervangende kosten redelijk zijn)

En daarna melden dat ik gebruik maak van het aanbod _mits_...

Ik denk dat je een dergelijke reactie met zoveel mogelijk bewoners tegelijk moet doen (ze zijn te traceren, even schotels kijken). En eisen stellen aan de GSO voordat iedereen accoord gaat met verwijderen. Een voor de hand liggende eis is dat de GSO de zelfde satellieten moet bieden die alle bewoners nu ook kunnen bekijken.
Het door een aannemer laten verwijderen van de schotels zonder toestemming van de eigenaren is een onrechtmatige daad. Vertel dat jullie bij verwijdering aangifte van diefstal zullen doen bij de politie. De brief die zij hebben gestuurd is het bewijs dat zij de dader zijn.
ALs ze schotels willen (laten) verwijderen dan zullen ze per bewoner individueel naar de rechter moeten stappen en toestemming moeten krijgen voor verwijdering, waarbij de bewoner van de rechter dan altijd eerst zelf nog de gelegenheid krijgt dit te doen.

Het probleem is alleen dat de eerste gang naar de rechter waarschijnlijk in het voordeel van de verhuurder zal uitpakken. Daar is inmiddels voldoende jurisprudentie over en rechters hebben de neiging deze uitspraken over te nemen. Je zal dus naar alle waarschijnlijkheid hoger beroep moeten aantekenen om je gelijk te halen. Je snapt dat de gewone burger dit soort kosten doorgaans niet kan betalen. Daardoor kunnen woningbouw verenigingen e.d (die hebben daar wel geld voor) dit soort dreigingen doen.
ALs je je als bewoners verenigd sta je al sterker en zal je door WBR eerder serieus genomen worden als gesprekspartner. Tevens kan je met alle bewoners proberen af te spreken de gerechtelijke kosten te delen voor de eerste bewoner die met een rechtzaak te maken krijgt. Krijg je in hoger beroep toch gelijk dan heb je een jurisprudentie gekweekt waardoor WBR twee keer zal nadenken om ook anderen voor de rechter te slepen. Zo bespaar je individueel de kosten uit.

Succes

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Het door een aannemer laten verwijderen van de schotels zonder toestemming van de eigenaren is een onrechtmatige daad. Vertel dat jullie bij verwijdering aangifte van diefstal zullen doen bij de politie. De brief die zij hebben gestuurd is het bewijs dat zij de dader zijn.[citaat/]

 

Ik ben bang dat de politie zal weigeren de aangifte op te nemen. Zij verwijzen de zaak nogal snel naar het civiele recht.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast

En als de woningbouw je wok van de muur af haald en hem op je balkon legt, is er geen sprake van diefstal want je hebt hem nog.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast

Ze hebben het over verwijderen, niet over verplaatsen. De woningbouw weet donders goed dat ze zonder gerechtelijk bevel niet aan de schotel mogen zitten. Ze doen alleen dreigen en je kan ze laten weten daarvan niet onder de indruk te zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Citaat:
Ze hebben het over verwijderen, niet over verplaatsen. De woningbouw weet donders goed dat ze zonder gerechtelijk bevel niet aan de schotel mogen zitten. Ze doen alleen dreigen en je kan ze laten weten daarvan niet onder de indruk te zijn.


en als ze inplaats van dreigen inderdaad eenkeer naar de rechter stappen,
en er zit een rechter die hun gelijk geeft?,
hier in deventer staat inje huurcontract bij nieuwbouw geen schotel in,om of rond het huis,zonder het aan tevragen,mensen doen het wel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast

Citaat:
en als ze inplaats van dreigen inderdaad eenkeer naar de rechter stappen,

en er zit een rechter die hun gelijk geeft?

Dat geef ik ook al eerder aan:

Citaat:
Het probleem is alleen dat de eerste gang naar de rechter waarschijnlijk in het voordeel van de verhuurder zal uitpakken. Daar is inmiddels voldoende jurisprudentie over en rechters hebben de neiging deze uitspraken over te nemen. Je zal dus naar alle waarschijnlijkheid hoger beroep moeten aantekenen om je gelijk te halen. Je snapt dat de gewone burger dit soort kosten doorgaans niet kan betalen.

Je kan in Nederland allen je recht halen als je geld hebt lijkt het soms wel. Het feit dat de "gewone man" deze kosten doorgaans niet kan betalen, is iets waar ze misbuik van maken.

Wat ze in Deventer proberen is niet geheel rechtmatig. Als jij een schotel plaatst zonder enige constructie (huis, schuur) aan te passen of zonder iets in te graven en ke ook nog aan de regels van VROM houd, dan kunnen ze je niets maken.

Een schotel op een tegelvoet in je tuin of op het balkon kunnen ze dus niets tegen doen. Ze proberen wel maar zullen bij een rechter geen gelijk krijgen, ook al staat het in je contract.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast

 

Citaat:

Wat ze in Deventer proberen is niet geheel rechtmatig. Als jij een schotel plaatst zonder enige constructie (huis, schuur) aan te passen of zonder iets in te graven en ke ook nog aan de regels van VROM houd, dan kunnen ze je niets maken.

Een schotel op een tegelvoet in je tuin of op het balkon kunnen ze dus niets tegen doen. Ze proberen wel maar zullen bij een rechter geen gelijk krijgen, ook al staat het in je contract.

 

En zo niet, is het natuurlijk een luxe droogrek... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast

Ik heb vandaag contact gehad met de gemeente over deze kwestie. Het schijnt dus zo te zijn dat de schotels alleen worden opgehaald als het alternatief er is, dus als het GSO systeem geplaatst wordt. Dus wat dat betreft is het goed geregeld dan.

 

Het GSO systeem zal 4 satelieten kunnen ontvangen. Waaronder Astra, Hotbird en Turksat 2a. De vierde heb ik vergeten. Maar denk dat Astra en Turksat voor mij al voldoende zijn, mits natuurlijk alle zenders kunnen worden ontvangen. Volgens de gemeente zouden alle zenders ontvangen moeten kunnen worden. Dat ga ik overigens nog navragen bij de aannemer.

 

 

Maar goed, tv kijken via de schotel blijft natuurlijk iets dat gratis kan en ik denk dat de bewoners inclusief ikzelf sceptisch blijven tegenover dit project. 5 euro per maand is toch best veel aangezien dat per jaar 60 euro is, ik denk dat de gemeente, zoals gewoonlijk bij veel aankopen, veel geld betaalt aan het onderhoudscontract gemoeid met het systeem. Als 4 van de 6 mensen in mijn flat deelnemen is dit een bedrag van 240 euro per jaar. Naar mijn idee heeft het woningbedrijf een dergelijke investering snel terugverdiend.

 

Overigens, het gaat hier alleen om de montage van een gso systeem, de digitale ontvanger moet je zelf hebben of kopen, heb de dreambox 500s dus dat zit wel snor.

 

Wat ik op dit moment denk is dat de gemeente op zich een goed alternatief heeft geboden maar dat de prijs een beetje duur is. Zelf vind ik het idee om zelf de GSO te laten installeren op eigen kosten enbeheer een prima idee maar denk dat de gemeente daar niks voor zal voelen, ze willen immers niet dat de mensen de daken opgaan en willen verzekerd zijn dat de schotel vakkundig wordt geplaatst. Zoals gewoonlijk wil de gemeente alles in eigen beheer inclusief een duur onderhoudscontract bij de aannemer natuurlijk en de consument maar laten betalen. En denken dat ze het weer helemaal geregeld hebben...

 

Wat ik me eigenlijk afvraag is hoe sterk een bewoner staat als deze nu weigert de schotel weg te halen. Ik ben namelijk bang dat dit moet worden uitgevochten in de rechtszaal waarna waarschijnlijk de gemeente zijn zin zal krijgen, het is immers hun huisje en ze bieden een aardig alternatief. Misschien dat er wat met die prijs gedaan kan worden, in ieder geval ik weet het even niet meer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Log in om dit te volgen  

  • Wie is er online   0 leden

    Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Lees alvorens je verder gaat onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.