Jump to content

[Strong] Sattracker 4.0 is uit


interpol
 Share

Recommended Posts

Het blijkt dat Br)ther weer leeft.

 

We kunnen de firmware hier downloaden:

www.stronghead.com

 

Wat is nieuw:

Hier een vertaling via internet.

IL nuovo FW gaf ik Br0their

 

Hello vrienden!

 

In naam van al materiaal stelt het presentaros aan al nieuwe versie 4.0 van de reeks SatTracker tevreden. Het wordt altijd aangevuld met en het publiceren revolutionaire EDStrong in zijn aangepaste versie 6.5 aan de nieuwe kenmerken van ingebouwde programmatuur. EDPlug zal enerzijds de verrukkingen van sommige van onze „geschikte pranks“ gebruikend stop-ins… doen het heeft een pajarito aan me dat card*sharing de werken van vrees met gezegd

 

Dit alles is niet mogelijk zou zijn zonder de enorme inspanning die onze metgezellen en vrienden heeft gemaakt Fer HEBBEN, Piper7, en Nenuco, zo gelieve u te danken niet voor om het even wat aan mijn, is al verdienste van hen

 

Zodat u niet op de kenmerken in een andere één post moet letten die eerder Fer opende HEB ik maak hier een exemplaar-Deeg recht…

 

 

HET NIEUWE DING

DE ANTENNE VAN DE FILTER:

Het dient om deco in de kanalen van één enkele antenne (alle kanalen kunnen zijn het voortdurende zien zettend hun wijzerplaten met de controle) te blokkeren.

Één activeert PREF spoedig dringende sleutels en A: het lijkt het aantal van I van de antenne die aan het kanaal beantwoordt dat està die ziet. Met <- en -> een andere antenne kan worden gekozen en met o.k. wordt het bevestigd. Enig lijken zij antennes die actief esten.

Om de te selecteren filter te ontruimen ---.

Één waarvan de antennes enig lijken die ook actief esten is op zoek kanalen veranderd.

 

ANADIR/QUITAR FAVORIETE KANALEN AAN LIJSTEN

PREF drukkend in een favoriet kanaal kan een lijst worden verkozen, maar S.A. om een lijst te kiezen wij dit kanaal hierboven drukten wordt toegevoegd aan deze lijst en deco zet (*).

NOTA: In dit geval wordt de lijst niet gekozen: als deco alles bij elkaar was keert het aan ALLEN terug

om een kanaal van een lijst te ontruimen is het noodzakelijk om zelfde maar het neerdrukken en deco te maken het zet ().

 

CODE OUDERLIJK ZONDER KAART

Nu kan een ouderlijke code zonder het hebben worden gezet om een kaart in deco te zetten.

 

De KANALEN van het ONDERZOEK D+ ZONDER KAART

Nu kan een onderzoek van kanalen met D+ getalvoorstelling worden gedaan zonder het hebben om een kaart in deco te zetten.

 

VERANDERINGEN IN BISS/DCW

Om sleutels BIB nu te zetten wij niet de wetenschappelijke computer nodig hadden van win

om een zeer belangrijke BISS/DCW te zetten is het noodzakelijk om leverancier aan te brengen waar het aantal van I van het kanaal (in decimaal) zijn

 

Com ENVIO/RECEPCION MINIEMU PUERTO (Edstrong)

Nu hebben wij de mogelijkheid om en van het opnemen van EMU van deco met deze ontsteking te halen.

Wij selecteerden in EDStrong havenCom en wij gaan naar EMU/Deco en selecionamos weg de snelheid die wij in deco hebben toegewezen.

om EMU te halen die wij in het pictogram „Pijl hebben vernietigd neer“ en gewacht op dat descague.

om EMU op te nemen die wij in het pictogram „Pijl hebben vernietigd hierboven“.

Wij hebben de mogelijkheid om archieven leeg te maken SoftCam.key introducerend vóór urls in de uitgever.

Na het leegmaken van EMU van deco of het openen van een dossier lijkt het drop-down en aan een zijn linkerpictogram waar wij urls zullen introduceren.

Aseguraros URL waarin… eindigt Softcam.key maar dient niet.

Wij hielden en wij selecteerden URL van de lijst.

Wij vernietigden in de kleine bal van de wereld en het dossier werd geladen.

Als wij een sleutel willen kopiëren, selecteerden wij de leverancier, nº van dubbele zeer belangrijk en klikken op de sleutel van de lijst. Deze lading en reeds kunnen wij worden gegeven om hem toe te voegen.

Onderaan aan het recht is er een sleutel. Als wij klikken werkten zij alle sleutels van de leveranciers bij die wij in EMU hebben.

*** 2 leveranciers maar in N*GRA zijn toegevoegd.

 

EDPLUG

De firma neemt het flard voor de verrichting met SCT maar niet meer werkt het met SCT maar met EdPlug die beter is

*** Serums noodzakelijk om 2 keer EDStrong bij te werken zodat EDPlug leegmaakt.

 

+CAFÉ TEAM

 

De magische koningen kwamen aan met een weinig van vertraging, maar het belangrijke ding is dat zij reeds hier zijn.

Ik hoop dat u een goede dag van koningen hebt gehad.

 

 

Een sterke omhelzing! ! (in zeer speciaal aan mijn vrienden van + de Koffie van het Team)

 

 

Door FERHA: realiseren EDSTRONG 6.5

 

De vorm om alles bij te werken:

. - Om EDUpDate van EDStrong uit te voeren

. - Om update leeg te maken. U darafout.

. - Aan dichte EDUpDate. U abrira opnieuw EDStrong

. - EDUpDate van EDStrong opnieuw om uit te voeren

 

Nu voltooit deberiais om alles te hebben het reeds

 

Openbox sg9 HD PVR

Link to post
Share on other sites


il nuovo FW di Br0ther

 

Hola amigos!

 

En nombre de todo el equipo nos complace presentaros a todos la nueva versión 4.0 de la serie SatTracker. Se complementa con el siempre y revolucionario editor EDStrong en su version 6.5 adaptado a las nuevas características del firmware. El EDPlug por su parte hará las delicias de algunas de nuestras 'travesuras' usando los plug-ins adecuados... me ha dicho un pajarito que el card*sharing funciona de miedo con el

 

Todo esto es no sería posible sin el tremendo esfuerzo que han realizado nuestros compañeros y amigos Fer HA, Piper7, y Nenuco, así que por favor no me agradezcáis nada a mi, todo el merito es de ellos

 

Para que no tengáis que mirar las características en el otro post que anteriormente abrió Fer HA hago un copy-paste aquí mismo...

 

 

LO NUEVO

FILTRO ANTENA:

Sirve para bloquear el deco en los canales de una sola antena (todos los canales se pueden seguir viendo poniendo sus diales con el mando).

Se activa pulsando teclas PREF y luego A: aparece el numero de la antena correspondiente al canal que se està viendo. Con <- y -> se puede elegir otra antena y con OK se confirma. Solo aparecen antenas que esten activas.

Para quitar el filtro seleccionar ---.

Lo de que aparezcan solo antenas que esten activas tambien se ha cambiado en la busqueda de canales.

 

ANADIR/QUITAR CANALES A LISTAS FAVORITOS

Pulsando PREF en un canal se puede elegir una lista favoritos, pero si al elegir una lista pulsamos arriba este canal se añade a esta lista y el deco pone (*).

NOTA: En este caso no se elige la lista: si el deco estaba en TODOS vuelve a TODOS

Para quitar un canal de una lista hay que hacer lo mismo pero pulsando abajo y el deco pone ( ).

 

CODIGO PARENTAL SIN TARJETA

Ahora se puede poner un codigo parental sin tener que poner una tarjeta en el deco.

 

BUSQUEDA CANALES D+ SIN TARJETA

Ahora se puede hacer una busqueda de canales con numeracion D+ sin tener que poner una tarjeta en el deco.

 

CAMBIOS EN BISS/DCW

Ahora para poner las keys bis no necesitamos de la calculadora cientifica de win

Para poner una key BISS/DCW hay que poner en proveedor DCXXXX donde XXXX es el numero del canal (en decimal )

 

ENVIO/RECEPCION MINIEMU PUERTO COM (Edstrong)

Ahora tenemos la posibilidad de extraer e insertar el EMU del deco con este encendido.

Seleccionamos en EDStrong el puerto com y nos vamos a EMU/Deco y selecionamos la velocidad que tenemos asignada en el deco.

Para extraer el EMU pinchamos en el icono "Flecha Abajo" y esperamos a que se descague.

Para insertar el EMU pinchamos en el icono "Flecha Arriba".

Tenemos la posibilidad de descargar archivos SoftCam.key introduciendo antes urls en el editor.

Despues de descargar el EMU del deco o abrir un archivo aparece un desplegable y a su izquierda un icono donde introduciremos las urls.

Aseguraros que la url termina en ...Softcam.key sino no sirve.

Guardamos y seleccionamos la url de la lista.

Pinchamos en la bolita del mundo y se cargara el fichero.

Si queremos copiar una key, seleccionamos el proveedor, el nº de key y doble click sobre la key de la lista. Esta se carga y ya podemos darle a añadir.

Abajo a la derecha hay una llave. Si hacemos click se actualizaran todas las keys de los proveedores que tenemos en el EMU.

*** Se han añadido 2 proveedores mas en N*GRA.

 

EDPLUG

El firm lleva el parche para el funcionamiento con SCT pero ya no funciona con SCT sino con EdPlug que es mucho mas mejor

*** Sera necesario actualizar 2 veces el EDStrong para que se descargue el EDPlug.

 

+CAFE TEAM

 

Los reyes magos llegaron con un poco de retraso, pero lo importante es que ya están aquí.

Espero que hayáis tenido un buen día de reyes.

 

 

Un fuerte abrazo ! ! (muy en especial a mis amigos del + Cafe Team)

 

 

Por FERHA: actualization EDSTRONG 6.5

 

La forma de actualizar todo:

.- Ejecutar EDUpDate desde EDStrong

.- Descargar actualización. Os dara error.

.- Cerrar EDUpDate. Os abrira de nuevo el EDStrong

.- Ejecutar de nuevo EDUpDate desde EDStrong

 

Ahora ya deberiais tener todo a la ultima

 

Openbox sg9 HD PVR

Link to post
Share on other sites

Spannend, beetje jammer dat ik tegenwoordig in Duitsland woon en op/aan de huidige woning absoluut geen schotel kwijt kan frown

Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

Lees alvorens je verder gaat onze Terms of Use en Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.