Ga naar inhoud


Met Home Assistant slim je EV laden met zonne-energie


Aanbevolen berichten

 • Beheerder

Sinds 2018 rijd ik elektrisch. In eerste instantie een Nissan Leaf Tekna (2018), wat een hele fijne 'lelijke' auto was. Comfortabel, snel en degelijk. Helaas was de accu (40kW) te klein en de auto inmiddels een beetje verouderd.

 

In 2018 heb ik toen ook meteen een EV lader zelf gebouwd. Omdat ik toen maximaal 20A over de (bestaande) kabel mocht transporteren heb ik de lader tot 1 fase 20A beperkt en de laadstroom kan ik dus van de minimale 6A tot 20A regelen. In de praktijk kan ik daar dus van 1,4kW tot 4,6kW mee laden, ofwel een volle accu in een nachtje laden. Uiteraard de lader slim gemaakt met een ESP8266 en die middels de rest-API in Home Assistant geïntegreerd.

 

Zie config:

Spoiler
#############################################################
# Simple EVSE Wallbox Wifi package             #
# Hardware: https://github.com/CurtRod/SimpleEVSE-WiFi   #
#############################################################

#### Set charging amp limits #####
input_number:
 evse_max_amps:
  name: "Max. stroom"
  icon: mdi:power-socket
  unit_of_measurement: A
  min: 6
  max: 20
 evse_max_charge_distance:
  name: "Maximaal bijladen"
  min: 10
  max: 270
  step: 10

#### Smart charging ####
input_boolean:
 solar_smart_charging:
  name: "Slim laden"
  icon: mdi:solar-power-variant

#### Set max amps ####
rest_command:
 evse_set_max_amps:
  url: "http://192.168.207.98/setCurrent?current={{ states.input_number.evse_max_amps.state }}"

#### Activate EVSE ####
command_line:
 - switch:
   name: EVSE
   command_on: "curl http://192.168.207.98/setStatus?active=true"
   command_off: "curl http://192.168.207.98/setStatus?active=false"
   command_state: "curl -X GET http://192.168.207.98/getParameters"
   value_template: "{{ value_json.list[0].evseState == True }}"

#### customizations ####
homeassistant:
 customize:
  input_number.evse_max_amps:
   persistent: true
  input_number.evse_max_charge_distance:
   persistent: true
  switch.evse:
   persistent: true
   icon: mdi:ev-station

#### sensors ####
sensor:
 - platform: rest
  resource: http://192.168.207.98/getParameters
  name: evse
#  scan_interval: 20
  value_template: 'OK'
  json_attributes_path: $.list[0]
  json_attributes:
   - vehicleState
   - evseState
   - maxCurrent
   - actualCurrent
   - actualPower
   - duration
   - alwaysActive
   - lastActionUser
   - lastActionUID
   - energy
   - mileage
   - meterReading
   - currentP1
## optioneel voor 3-fase laden
#   - currentP2
#   - currentP3

 - platform: template
  sensors:
   evse_vehiclestate:
    value_template: "{{ state_attr('sensor.evse', 'vehicleState') }}"
   evse_vehicle_state_templated:
    friendly_name: Status
    value_template: >-
     {% if is_state('sensor.evse_vehiclestate', '1') %}
      Niet verbonden
     {% elif is_state('sensor.evse_vehiclestate', '2') %}
      Verbonden
     {% elif is_state('sensor.evse_vehiclestate', '3') %}
      Laadt...
     {% endif %}
    icon_template: >-
     {% if is_state('sensor.evse_vehiclestate', '1') %}
      mdi:car
     {% elif is_state('sensor.evse_vehiclestate', '2') %}
      mdi:ev-plug-type2
     {% elif is_state('sensor.evse_vehiclestate', '3') %}
      mdi:battery-charging
     {% endif %}
   evse_evsestate:
    value_template: "{{ state_attr('sensor.evse', 'evseState') }}"
   evse_maxcurrent:
    value_template: "{{ state_attr('sensor.evse', 'maxCurrent') }}"
   evse_actualcurrent:
    friendly_name: Actuele laadstroom
    value_template: "{{ state_attr('sensor.evse', 'actualCurrent') }}"
    icon_template: mdi:power-socket
   evse_actualpower:
    value_template: "{{ state_attr('sensor.evse', 'actualPower') }}"
    friendly_name: "Actueel laadvermogen"
    icon_template: mdi:flash-circle
    unit_of_measurement: kW
   evse_duration:
    value_template: "{{ state_attr('sensor.evse', 'duration') }}"
   evse_duration_templated:
    friendly_name: Tijd geactiveerd
    value_template: >-
     {% set uptime = states.sensor.evse_duration.state | float * 1 / 60000 | int %}
     {% set minutes = ((uptime % 60) / 1) | int %} 
     {% set hours = ((uptime % 1440) / 60) | int %}
     {% set days = (uptime /1440) | int %}
     {%- if uptime < 1 -%}
      Minder dan één minuut
     {%- else -%}
      {%- if days > 0 -%}
       {%- if days == 1 -%}
        1 dag
       {%- else -%}
        {{ days }} dagen
       {%- endif -%}
      {%- endif -%}
      {%- if hours > 0 -%}
       {%- if days > 0 -%}
        {{ ', ' }}
       {%- endif -%}
       {%- if hours == 1 -%}
        1 uur 
       {%- else -%}
        {{ hours }} uren
       {%- endif -%}
      {%- endif -%}
      {%- if minutes > 0 -%}
       {%- if days > 0 or hours > 0 -%}
        {{ ', ' }}
       {%- endif -%}
       {%- if minutes == 1 -%}
        1 minuut
       {%- else -%}
        {{ minutes }} minuten
       {%- endif -%}
      {%- endif -%}
     {%- endif -%}
    icon_template: mdi:progress-clock
   evse_alwaysactive:
    value_template: "{{ state_attr('sensor.evse', 'alwaysActive') }}"
   evse_lastactionuser:
    value_template: "{{ state_attr('sensor.evse', 'lastActionUser') }}"
   evse_lastactionuid:
    value_template: "{{ state_attr('sensor.evse', 'lastActionUID') }}"
   evse_energy:
    friendly_name: Opgeladen vermogen
    value_template: "{{ state_attr('sensor.evse', 'energy') }}"
    icon_template: mdi:download
    unit_of_measurement: kWh
   evse_mileage:
    friendly_name: Opgeladen bereik
    value_template: "{{ state_attr('sensor.evse', 'mileage') }}"
    icon_template: mdi:map-marker-distance
   evse_meterreading:
    friendly_name: Meterstand deze sessie
    value_template: "{{ state_attr('sensor.evse', 'meterReading') }}"
    icon_template: mdi:counter
    unit_of_measurement: kWh
   evse_currentp1:
    friendly_name: Amperage Fase 1
    value_template: "{{ state_attr('sensor.evse', 'currentP1') }}"
    icon_template: mdi:power-socket
## optioneel voor 3-fase laden
#   evse_currentp2:
#    friendly_name: Amperage Fase 2
#    value_template: "{{ state_attr('sensor.evse', 'currentP2') }}"
#    icon_template: mdi:power-socket
#   evse_currentp3:
#    friendly_name: Amperage Fase 3
#    value_template: "{{ state_attr('sensor.evse', 'currentP3') }}"
#    icon_template: mdi:power-socket

template:
 - sensor:
  - name: "EVSE energieverbruik in kWh"
   unique_id: EVSE_energieverbruik_in_kwh
   unit_of_measurement: "kWh"
   device_class: energy
   state_class: total_increasing
   state: "{{ states('sensor.evse_energy')|float(0) }}"
   availability: "{{ states('sensor.evse_energy')|is_number }}"
   icon: mdi:ev-station

 


CleanShot 2023-07-30 at 13.26.26.png
-- SimpleEVSE geïntegreerd in Home Assistant --

 

Een EV lader bouwen is geen rocket science, want in feite is het niets meer dan een apparaat dat verteld hoeveel stroom er richting de auto mag en aan- of uitgezet kan worden. De lader zelf zit immers in de auto.


Het laadprotocol is vrij simpel en hiervoor zijn veel EV-controllers beschikbaar. Zelf heb ik toen gekozen voor de SimpleEVSE DIN (met SimpleEVSE Wifi) maar nu zou ik waarschijnlijk voor de SmartEVSE V3 gaan. Voor onderstaande toepassing is in feite iedere lader waarvan je de maximale laadstroom via Home Assistant kunt instellen voldoende. Dus zelf bouwen in niet perse nodig. Er zijn talloze (niet zo heel slimme) kant en klare EV laders beschikbaar die je zo in HA kunt integreren.

 

Een paar jaar later hebben we zonnepanelen laten plaatsen en daar heb ik gekozen voor een installatie met Enphase micro-omvormers met een Envoy-S Metered controller op 3 fasen. Dat wil zeggen dat ik niet alleen (per fase) kan meten wat de zonnepanelen opleveren, maar ook (per fase) wat het huis totaal verbruikt. Dat alles met een meet-interval vanaf minimaal 6 seconden.

 

Ik heb dus beschikking over:

- Opbrengst zonnepanelen (gemeten met Envoy S metered)

- Verbruik huis (gemeten met Envoy S metered)

- Afname van het net (gemeten met p1 interface: https://www.espthings.io/sm01 )

- Teruglevering naar het net (gemeten met p1 interface: https://www.espthings.io/sm01 )

 

Het doel was om de zonne-energie, zodra deze opgewekt wordt, ook meteen zo veel mogelijk te verbruiken en wat is er dan beter dan zo veel mogelijk in je auto stoppen om zo de impact op het milieu zo veel mogelijk te beperken en natuurlijk ook om de zonnepanelen terug te verdienen. In België kun je immers niet meer salderen (wel nog tegen een lagere vergoeding terugleveren).

 

Om te weten wanneer je moet gaan laden is de eerste vereiste weten wat je NETTO energie is. Ofwel de productie minus al het eigen verbruik.

 

CleanShot 2023-07-30 at 13.25.40.png
 

Ter illustratie de zonnepanelen:

 

CleanShot 2023-07-30 at 14.09.54.png

 

Netto energie template sensor in Home Assistant:

Spoiler
template:
 - trigger:
   - platform: time_pattern
    seconds: "/5"
  sensor:
   - name: Netto electriciteitsverbruik
    unique_id: netto_electriciteitsverbruik
    state: "{{ ((states('sensor.envoy_current_power_consumption') | float * 0.001) - (states('sensor.envoy_current_power_production') | float * 0.001))| round(2) | default(0)}}"
    unit_of_measurement: "Kw"

 

 

Nu weet ik dus, afhankelijk van de update-interval van de Enphase Envoy-S (6-8 seconden) en de interval van de template sensor, gemiddeld iedere ~10 seconden wat het netto energieverbruik is.

 

Daarna werd het iets spannender, want nu wilde ik eigenlijk de lader automatisch aanschakelen als de zon gaat schijnen,  'harder'  laten laden als de zonnepanelen opleveren en 'zachter'  zodra er minder opgeleverd word. Uit als er enige tijd geen opbrengst is. Ofwel die 'Netto energie' sensor zo veel mogelijk op 0 houden.

 

Na wat experimenteren kwam ik tot deze oplossing: ('duracell' is de naam van mijn auto in de Home Assistant integratie (HACS Tesla integratie), 'evse' is de lader)

Spoiler
##### smart solar charging ######
# Car charger - Vehicle state: #
# 2 = connected         #
# 3 = charging         #
#################################

## turn smart solar charging on
 - id: smart_solar_charging_on
  alias: smart_solar_charging_on
  initial_state: on
  trigger:
   platform: state
   entity_id:
    - sensor.envoy_current_power_production
  condition:
   condition: and
   conditions:
   - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
    below: "-1.2"
   - condition: state
    entity_id: input_boolean.solar_smart_charging
    state: "on"
   - condition: state
    entity_id: sensor.evse_vehiclestate
    state: "2"
   - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.duracell_battery
    below: "100"
  action:
   - service: switch.turn_on
    entity_id: switch.evse
   - delay: 00:00:05
   - service: switch.turn_on
    entity_id: switch.duracell_charger
   - delay: 00:00:05
   - service: homeassistant.update_entity
    entity_id: sensor.evse

## turn smart solar charging off
 - id: smart_solar_charging_off
  alias: smart_solar_charging_off
  initial_state: on
  trigger:
   platform: numeric_state
   entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
   above: "0.3"
   for: 
    minutes: "2"
  condition:
   condition: and
   conditions:
   - condition: state
    entity_id: input_boolean.solar_smart_charging
    state: "on"
   - condition: state
    entity_id: sensor.evse_vehiclestate
    state: "3"
  action:
   - service: switch.turn_off
    entity_id: switch.evse

#### set charging amperage ####

## up
 - id: smart_solar_charging_amperage_up
  alias: smart_solar_charging_amperage up
  initial_state: on
  trigger:
  - platform: state
   entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
  - platform: state
   entity_id: sensor.evse_actualpower
  - platform: state
   entity_id: sensor.envoy_current_power_consumption
  - platform: state
   entity_id: sensor.envoy_current_power_production
  - platform: state
   entity_id: switch.evse
   to: "on"
  condition:
   condition: and
   conditions:
   - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
    below: "-0.35"
   - condition: state
    entity_id: input_boolean.solar_smart_charging
    state: "on"
   - condition: state
    entity_id: sensor.evse_vehiclestate
    state: "3"
  action:
  - service: input_number.set_value
   data:
    value: "{{ (states.input_number.evse_max_amps.state | int ) + 1 }}"
   target:
    entity_id: input_number.evse_max_amps
  - delay: 00:00:02
  - service: homeassistant.update_entity
   entity_id: sensor.evse

## down
 - id: smart_solar_charging_amperage_down
  alias: smart_solar_charging_amperage down
  initial_state: on
  trigger:
  - platform: state
   entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
  - platform: state
   entity_id: sensor.evse
  - platform: state
   entity_id: sensor.envoy_current_power_consumption
  - platform: state
   entity_id: sensor.envoy_current_power_production
  - platform: state
   entity_id: switch.evse
   to: "on"
  condition:
   condition: and
   conditions:
   - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
    above: "0"
   - condition: state
    entity_id: input_boolean.solar_smart_charging
    state: "on"
   - condition: state
    entity_id: sensor.evse_vehiclestate
    state: "3"
  action:
  - service: input_number.set_value
   data:
    value: "{{ (states.input_number.evse_max_amps.state | int ) - 1 }}"
   target:
    entity_id: input_number.evse_max_amps
  - delay: 00:00:02
  - service: homeassistant.update_entity
   entity_id: sensor.evse

 

 

Tot hier werkt alles via uitsluitend lokale API's, hier komt geen cloud dienst aan te pas!

 

Dit werkt perfect van 1,4kW tot 4,6kW, echter soms leveren de panelen bijvoorbeeld maar 1.3kW op en heb je ook nog 350w eigen verbruik. Dan wil je eigenlijk nog lager dan die 6A (1.4kW). Gelukkig kan mijn huidige auto zelf wel laden van 1-32A per fase, dus heb ik een automatisering gemaakt die, zodra het minimum van de lader (6A) is bereikt, de tesla zelf instelt op 1 to 5A. Zo kan ik effectief van 0.23kW tot 4,6kW optimaal gebruik maken van de opbrengst van de panelen.

 

De tesla integratie gaat wel via de cloud, maar die is wel erg betrouwbaar en snel:

 

Spoiler
## Tesla max amps up
 - id: tesla_smart_solar_charging_amperage_up
  alias: Tesla smart_solar_charging_amperage up
  initial_state: on
  trigger:
  - platform: state
   entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
  condition:
   condition: and
   conditions:
   - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
    below: "-0.35"
   - condition: state
    entity_id: input_number.evse_max_amps
    state: "6.0"
   - condition: state
    entity_id: input_boolean.solar_smart_charging
    state: "on"
   - condition: state
    entity_id: sensor.evse_vehiclestate
    state: "3"
  action:
  - service: number.set_value
   data:
    value: "{{ (states.number.duracell_charging_amps.state | int ) + 1 }}"
   target:
    entity_id: number.duracell_charging_amps

## Tesla max amps down
 - id: tesla_smart_solar_charging_amperage_down
  alias: Tesla smart_solar_charging_amperage down
  initial_state: on
  trigger:
  - platform: state
   entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
  condition:
   condition: and
   conditions:
   - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
    above: "0"
   - condition: state
    entity_id: input_number.evse_max_amps
    state: "6.0"
   - condition: state
    entity_id: input_boolean.solar_smart_charging
    state: "on"
   - condition: state
    entity_id: sensor.evse_vehiclestate
    state: "3"
  action:
  - service: number.set_value
   data:
    value: "{{ (states.number.duracell_charging_amps.state | int ) - 1 }}"
   target:
    entity_id: number.duracell_charging_amps

## Correct tesla charging amps
 - id: correct_tesla_charging_amperage
  alias: Correct Tesla charging amperage
  initial_state: on
  trigger:
  - platform: state
   entity_id: input_number.evse_max_amps
  - platform: state
   entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
  condition:
   condition: and
   conditions:
   - condition: numeric_state
    entity_id: input_number.evse_max_amps
    above: "6"
   - condition: state
    entity_id: input_boolean.solar_smart_charging
    state: "on"
   - condition: not
    conditions:
     - condition: state
      entity_id: number.duracell_charging_amps
      state: "{{ (states.input_number.evse_max_amps.state) }}"
  action:
  - service: number.set_value
   data:
    value: "{{ (states.input_number.evse_max_amps.state) }}"
   target:
    entity_id: number.duracell_charging_amps

 

 

Hier kan je dat mooi zien, de auto begin vanaf +/- 13.00 te laden en is rond 15.30 vol.

CleanShot 2023-07-30 at 13.42.16.png

 

Het geeft in ieder geval, los van alle besparingen, een enorm goed gevoel dat de auto voor een groot deel op zonne-energie rijd.

 

Twee 'nadelen':

 1. Met name bij sterk wisselende bewolking of bijvoorbeeld wanneer de wasmachine en kookplaat plotseling aan gaan net niet snel genoeg geschakeld wordt, waardoor we gemiddeld zo'n 200-300w per uur van het net trekken.
 2. Als je thuis komt moet je altijd de laadstekker in de auto stoppen. Ook dat is gedeeltelijk geautomatiseerd, want zodra de deuren van de auto van 'open' naar 'closed' gaan, de auto niet ingeplugd is en de auto in de zone 'thuis' is, stuur ik met HA automatisch het laadklepje open en hoef ik alleen nog maar de vaste kabel van de EV-lader in de auto te steken.

 

Het volgende project wordt een SmartEVSE met 2 contacters (magneetschakelaars)

Een 3 fase schakelaar op fase 1, 2 en 3 en een 2 fase schakelaar op fase 2 en 3, zodat ik kan schakelen van 1 fase naar 3 fase laden en andersom.

Daarnaast nog 4 extra 550wp zonnepanelen op het dak van een bijgebouw 

 

Zo kan ik dan, afhankelijk van de opbrengst van de panelen, van 0,23kW tot +/- 7,3kW dynamisch laden op zonne-energie en tot 11Kw 'normaal' laden als dat nodig is.

 

Mvg,

 

Michel

 

 • Like 1
 • Bedankt 1

Gebruik je een advertentie blocker? Sluit onze website dan uit. Zonder advertenties kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Michel wijzigde de titel naar Met Home Assistant slim je EV laden met zonne-energie

 • Beheerder

Vanwege dit k@tweer kon ik nu pas testen of ook die laatste aanpassing goed werkt. Heb de code zondagavond nog iets aangepast.
 

CleanShot 2023-08-01 at 11.47.18.png

 

Laden met 0,2kW ;)

Gebruik je een advertentie blocker? Sluit onze website dan uit. Zonder advertenties kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • 1 maand later...
 • Beheerder

Afgelopen weekend nog wat getuned en dit is nu de actuele config:

 

Netto verbruik:

 

template:
 - trigger:
   - platform: state
    entity_id:
     - sensor.envoy_XXXXXXXXX_current_power_consumption
     - sensor.envoy_XXXXXXXXX_current_power_production
  sensor:
   - name: Netto electriciteitsverbruik
    unique_id: netto_electriciteitsverbruik
    state: "{{ ((states('sensor.envoy_XXXXXXXXX_current_power_consumption') | float(0) * 0.001) - (states('sensor.envoy_XXXXXXXXX_current_power_production') | float(0) * 0.001))|round(2) }}"
    unit_of_measurement: "Kw"

 

Smart charging:

 

###### smart solar charging #######
# Car charger - Vehicle state:  #
# 2 = connected          #
# 3 = charging          #
# 'duracell' = name of the car  #
# evse = DIY car charger (20A max)#
###################################

## turn smart solar charging on
 - id: smart_solar_charging_on
  alias: smart_solar_charging_on
  initial_state: on
  trigger:
   - platform: state
    entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
  condition:
   condition: and
   conditions:
   - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
    below: "-1"
   - condition: state
    entity_id: input_boolean.solar_smart_charging
    state: "on"
   - condition: state
    entity_id: sensor.evse_vehiclestate
    state: "2"
   - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.duracell_battery
    below: "100"
  action:
   - service: input_number.set_value
    data:
     value: "6"
    target:
     entity_id: input_number.evse_max_amps
   - service: switch.turn_on
    entity_id: switch.evse
   - delay: 00:00:01
   - service: switch.turn_on
    entity_id: switch.duracell_charger
   - delay: 00:00:03
   - service: homeassistant.update_entity
    entity_id: sensor.evse
  mode: parallel

## turn smart solar charging off
 - id: smart_solar_charging_off
  alias: smart_solar_charging_off
  initial_state: on
  trigger:
   - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
    above: "0"
    for: 
     minutes: "2"
  condition:
   condition: and
   conditions:
   - condition: state
    entity_id: input_boolean.solar_smart_charging
    state: "on"
   - condition: state
    entity_id: sensor.evse_vehiclestate
    state: "3"
  action:
   - service: switch.turn_off
    entity_id: switch.evse
   - delay: 00:00:03
   - service: homeassistant.update_entity
    entity_id: sensor.evse

#### set charging amperage ####

## up
 - id: smart_solar_charging_amperage_up
  alias: smart_solar_charging_amperage
  initial_state: on
  trigger:
   - platform: state
    entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
  condition:
   condition: and
   conditions:
   - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
    below: "-0.25"
   - condition: state
    entity_id: input_boolean.solar_smart_charging
    state: "on"
   - condition: state
    entity_id: sensor.evse_vehiclestate
    state: "3"
  action:
   - service: input_number.set_value
    data:
     value: "{{ (states.input_number.evse_max_amps.state | int ) + 1 | round(0) }}"
    target:
     entity_id: input_number.evse_max_amps
   - service: homeassistant.update_entity
    data: {}
    target:
     entity_id: sensor.evse

## down
 - id: smart_solar_charging_amperage_down
  alias: smart_solar_charging_amperage down
  initial_state: on
  trigger:
   - platform: state
    entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
  condition:
   condition: and
   conditions:
   - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.netto_electriciteitsverbruik
    above: "0"
   - condition: state
    entity_id: input_boolean.solar_smart_charging
    state: "on"
   - condition: state
    entity_id: sensor.evse_vehiclestate
    state: "3"
  action:
   - service: input_number.set_value
    data:
     value: "{{ (states.input_number.evse_max_amps.state | int ) - 1 | round(0) }}"
    target:
     entity_id: input_number.evse_max_amps
   - service: homeassistant.update_entity
    data: {}
    target:
     entity_id: sensor.evse

## Correct the tesla charging amperage in order to be able to charge from 4A upwords.
 - id: correct_tesla_charging_amperage
  alias: Correct Tesla charging_amperage
  initial_state: on
  trigger:
   - platform: state
    entity_id: input_number.evse_max_amps
  condition:
   condition: and
   conditions:
   - condition: state
    entity_id: input_boolean.solar_smart_charging
    state: "on"
   - condition: state
    entity_id: sensor.evse_vehiclestate
    state: "3"
  action:
   - service: tesla_custom.api
    data:
     command: CHARGING_AMPS
     parameters:
      path_vars:
       vehicle_id: "9296XXXXXXXXXXX"
      charging_amps: "{{ (states.input_number.evse_max_amps.state) | round(0) }}"

 

Resultaat: (binnen het rode vlak = smart charging, daarna was de accu vol ;))

Blauw = opname van het net

Orange = verbruikte zonneenergie

Paars = teruggeleverd

CleanShot 2023-09-08 at 15.27.53.png

 

Gebruik je een advertentie blocker? Sluit onze website dan uit. Zonder advertenties kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

 • Beheerder

De volgende stap (bij een volgend regenachtig weekend) wordt het optimaliseren van de automatiseringen, wat het kan ook allemaal in één of hooguit 2 automatiseringen ;)

Gebruik je een advertentie blocker? Sluit onze website dan uit. Zonder advertenties kan deze site niet voortbestaan.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
 • Wie is er online   0 leden

  • Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Lees alvorens je verder gaat onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.