Jump to content


Advertentie Philips misleidend


Guest

Recommended Posts

Philips adverteert met haar seca-boxen met de tekst: veel aansluitingen, rs232 poort en printerpoort.<BR>P vergeet erbij te vermelden dat je hier als gebruiker NIETS mee kunt doen.<BR>Kunnen we Philips niet "bestoken" met<BR>vragen ? mad.gif" border="0

Link to comment
Share on other sites


Dat klopt. Ook in de Satelite test wordt de indruk gewekt dat dit toch wel een heeel fijne uitbreiding is.<BR>Ik heb met 1 (van de 2 !)productspecialisten van Flips gesproken.<BR>Deze gaf aan dat het zg parr. interface bedoeld is om in de toekomst eventueel een andere "decoder'?? aan te hangen. verder was de software eigendom van C+.<BR>Ik heb nog even gedacht een klacht bij de reclame code commissie te droppen en veronica (Satelite) te mailen maar ja.....

Link to comment
Share on other sites

Doen!!!<P>Drop die klachten.<P>Dit soort praktijken zijn precies de zaken die iemand die nog nooit met satelliet ontvangst te maken heeft gehad, niet kan gebruiken.<P>Dit soort mensen maken op deze mannier wellicht een verkeerde keuze bij de aanschaf van een ontvanger.<P>Ik zou zeggen, massaal gaan mailen naar phillips, veronica satellite, canal+ en de reclame code commissie:<P> info@canalplus.nl <P> satredactie@veronica.nl <BR> <BR> <A HREF="http://www.reclamecode.nl/SRC.asp?Content=Klacht" TARGET=_blank>http://www.reclamecode.nl/SRC.asp?Content=Klacht</A><P>Aangezien de site van philips broadcasting (waar de ontvangers onder vallen) in opbouw is, stel ik voor philips te benaderen via de Nederlandse importeur, Rian-BV in Waalre:<P> mailbox@rian-bv.nl <P>Iedereen die het hier mee eens is, verzoek ik dan ook een klacht via deze 3 e-mail adressen en via de url van de reclame code commissie in te dienen!<P>Toxic[Q]<p>[ 16-04-2001: Message edited by: Toxic[Q] ]

Link to comment
Share on other sites

Ik heb het ook gedaan. Alleen de recclamecode comissie "wil"een brief als het gaat over een recameuiting in drukwerk.<BR>Best gek eigenlijk.<BR>HG mad.gif" border="0

Link to comment
Share on other sites

> Geachte heer XXXXXX (Unetwork),<BR>><BR>> Uw e-mail d.d. 18 april jl. inzake een klacht tegen Philips kwam in ons<BR>> bezit.<BR>> Alvorens wij tot behandeling van uw klacht kunnen overgaan verzoek ik u<BR>ons<BR>> in het bezit te stellen van de gewraakte uiting. Indien het gaat om een<BR>> billboard reclame zouden wij gaarne de >exacte tekst van de reclame willen<BR> ontvangen.<P> In afwachting van uw reactie,<BR> Hoogachtend<BR> namens de Reclame Code Commissie<P> J. Lorang<BR> secretariaat<P><><><><><><><><><<><><<><><><><><><><><><><>> <><><><>><><><><><><><><><><><><<BR>Geachte dit is de reclame van de Philips DVB reciever (zie foto)<BR>Er staat op dat deze via de PC te verbinden is en dat er ook een printer<BR>poort opzit, dit is totaal misleidend daar wij als klant hier niets mee<BR>kunnen doen, de DVB reciever is gelimiteerd door Canal + en software via een<BR>PC is hier dus niet in te zetten!<BR>Terwijl de advertentie hier wel duidelijk over suggereert!<BR>Rest mij nog te vermelden dat het gaat om de hopperguide van april/mei nr.37<BR>pag.19<BR>Met vriendelijke groet, Peter XXXXXX

Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar

Link to comment
Share on other sites

'k Ga Maandag naar Eindhoven op curcus, zal kijken of ik dan wat gal kan spuien. Al zijn de meeste medewerkers van flips het ook totaal niet eens met het reilen en zeilen van hun bedrijf. <BR>Je moet ook niet met technische vragen over satellietapparatuur bij de td komen. Dat gaat totaal bij hun langs.

Amiko + Philips 8121, Gibertini 1.25 draaibaar en triax 88, A1,2,3..

Link to comment
Share on other sites

Hallo<P>Je kan hoog of laag springen je zult nooit wat met die poorten kunnen doen als consument, Zegt Philips ze willen de Compoort soft niet vrijgeven. Nu kun je op je klompen wel nagaan dat er een eigen software versie gaat komen die door hobbyisten inmekaar is gezet. En ik ben bang dat deze software nogal iets verder gaat.<P>Je zag het aan de Mediamaster waar DVB-2000 Software in gezet kon worden je kreeg een wereldmachine en ik denk dat de knappe koppen hier ook iets van gaan maken.<P>Ik roep daarom ook bedrijven & Satdealers op om PHILIPS eens aan die grote oren te trekken dat verlies van 1 miljard wat ze nu lijden word door dit soort praktijken alleen maar groter en als je secadozen wilt verkopen zul je toch de klanten tevreden moeten houden. ( Ik weet dat jullie dit lezen):-)<P>Een Andere optie is kort geding aanspannen gezamelijk met consumenten-organisatie's zal morgen eens gaan polsen Bij Kassa .<P>groetjes <BR>Avalon <P>Moderator News & Information

Link to comment
Share on other sites

Ja , dat miljarden verliez willen ze dan nu goed maken om met deze software en reclame in zee te gaan!<BR>Ik ben al bezig zoals eerder vermeld met de reclame commisie en wat vrienden in de media<BR>Blijf svp maar email sturen aan de eerder vermelde adressen dan gaat er, hopelijk, wel ERGENS een lichtje, of een lampie branden>

Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar

Link to comment
Share on other sites

<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><HR>Originally posted by Toxic[Q]:<BR><STRONG>Dit had moeten zijn:<P>Vele nutteloze aansluitmogelijkheden als printerpoort, rs-232 en modem. Stuk voor stuk aansluitingen waar U als klant helemaal 0,0 niks nada mee kunt doen laugh.gif" border="0laugh.gif" border="0laugh.gif" border="0laugh.gif" border="0laugh.gif" border="0</STRONG><HR></BLOCKQUOTE><P>Bij zover als mij bekend..... was de research afdeling van Flips voor deze dozen op de Plant van Hasselt Kievit in België....

Link to comment
Share on other sites

<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><HR>Originally posted by Avalon:<BR><STRONG>Ik roep daarom ook bedrijven & Satdealers op om PHILIPS eens aan die grote oren te trekken dat verlies van 1 miljard wat ze nu lijden word door dit soort praktijken alleen maar groter en als je secadozen wilt verkopen zul je toch de klanten tevreden moeten houden. ( Ik weet dat jullie dit lezen):-)<BR></STRONG><HR></BLOCKQUOTE><P>Ik denk niet dat ze dit lezen. En ik denk ook niet dat jullie enig succes zullen oggsten met deze actie. Een klant kan toch immers van de talloze aansluitingen profiteren? "Als er iets kapot is bijvoorbeeld kan een monteur ranzendsnel testen wat er kapot is, en hoeft de doos niet meteen opgestuurd te worden blablabla" Dit is gewoon een slimme raklame truck, waar je hele dagen mee doodgegooid wordt. Kijk maar eens in een willekeurige technische folder, computerbladen etc. De producenten weten dat meer dan de helf van hun klanten toch bijna niks van de materie afweet. Het is op zijn hoogst een beetje misleidend, maar niks nieuws onder de zon. En al helemaal geen "grove leugens" <P>Exposure

Link to comment
Share on other sites

Hallo Exposure,<P>Zin of niet, daar kan men lang over discussieren maar feit is dat 1 dag na deze actie er 2 mensen registreerden met als e-mail adres @philips.com. Toeval? Kan, maar is niet waarschijnlijk. Het wordt in ieder geval gelezen en onder de aandacht gebracht. Daar gaat het om.<P>Toxic[Q]

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Lees alvorens je verder gaat onze Terms of Use en Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.