Ga naar inhoud
Log in om dit te volgen  
Gast

Satellietontvangst en de EU

Aanbevolen berichten

Gast

al enige tijd verbaas ik me over het feit dat je las Nld-er geen abo op bijv. Premiere of (franse) Canal Digital kunt afsluiten... Als je die zenders wilt zien moet je in het schimmige circuit van abo-ruil enzo duiken...

Op mijn speurtocht naar Europese wetgeving hierover ben ik op deze schriftelijke vragen van de groene fractie in de EU (daar zit de nederlandse partij GroenLinks in) en het antwoord van de heer Bolkestein daarop tegengekomen. Weliswaar bijna een jaar oud, maar wellicht toch interessant voor ons...(voor zover ik het heb kunnen 'ontcijferen' <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />

 

Gecodeerde tv-zenders in buitenland niet te ontvangen

19 februari 2003

 

Er komen steeds meer tv-zenders. Maar die gaan vaker achter de decoder. Mensen die in het buitenland wonen en werken – en dat aantal groeit in Europa – kunnen de zenders dan niet ontvangen. De Europese Commissie is bezorgd over pluriformiteit en informatievoorziening in Europa, zo blijkt uit een antwoord op vragen van verontrustte europarlementariërs.

 

 

de vraag

het antwoord

De Europese Commissie gaat grondig nadenken over de voorwaarden die gelden voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten'. GroenLinks-europarlementariër Joost Lagendijk, één van de indieners van de vraag: “Het is goed dat het intellectuele eigendomsrecht de auteursrechten van programmamakers beschermt. Maar als het op zo´n schaal wordt toegepast dat volledige publieke omroepen achter de decoder verdwijnen, kan het een belemmering vormen voor de vrije uitwisseling van informatie.”

 

Bezorgd

De Europese Commissie is bezorgd over de codering van digitale satelliet televisie, zo blijkt uit het antwoord aan de europarlementariërs. Ook de Europese Commissie constateert dat er een toename van het aantal televisiezenders is, maar ook dat deze steeds vaker gecodeerd zijn en niet toegankelijk voor televisiekijkers die niet wonen in de lidstaat waar de uitzending wordt georganiseerd. Lagendijk is blij dat eurocommissaris Bolkestein de bezorgdheid deelt, maar vindt “het aangekondigde grondige denkwerk nog niet getuigen van grote doortastendheid. Hopelijk komt de Commissie na overdenking ook met ideeën om het probleem aan te pakken."

 

 

 

het antwoord

 

Schriftelijke parlementaire vraag:

Datum: 19 december 2002

Indiener(s): Joost Lagendijk (GroenLinks, Nederland), Mercedes Echerer (Die Grünen, Oostenrijk) en Heide Rühle (Bundnis ’90/Die Grünen, Duitsland)

Betreft: Encryptie van satelliet-TV-kanalen

 

Tekst:

Op 4 december heeft de hoofddirecteur van de WDR (Westdeutsches Fernsehen), de heer Pleitgen, gepleit voor de opheffing van de verplichting voor Europese TV-kanalen om hun digitale satellietuitzendingen aan codering (encryptie) te onderwerpen wanneer zij in het buitenland kunnen worden ontvangen. Om zijn woorden aan te halen: "Dit zou in sterke mate bijdragen tot de culturele uitwisseling en de culturele verscheidenheid in Europa". Jobst Plog, de voorzitter van de Duits-Franse culturele zender ARTE, drong er met klem op aan om "krachtig vast te houden aan het beginsel van de vrije stroom van informatie".

 

1. Is de Commissie het met ons eens dat er door de noodzakelijke bescherming van het copyright geen hindernissen mogen worden opgeworpen voor de vrije stroom van informatie in Europa?

 

2. Is de Commissie het met ons eens dat de vrije stroom van informatie, zoals die door de openbare omroepen wordt verstrekt, niet aan codering mag worden onderworpen voor het publiek in een ander land dan dat waar het programma wordt uitgezonden?

 

3. Is de Commissie het met ons eens dat een dergelijke vrije uitwisseling van informatie ook kan bijdragen tot een betere kennis van buitenlandse talen?

 

4. Is de Commissie het met ons eens dat vrije toegang tot uitzendingen van openbare omroepen in een ander land dan dat waar het TV-kanaal is gevestigd ook in het voordeel is van immigranten uit dat land en een bijdrage levert aan een flexibeler arbeidsmarkt?

 

5. Is de Commissie bereid contact op te nemen met de ter zake bevoegde autoriteiten op nationaal, regionaal en Europees niveau om te onderzoeken of het mogelijk is de bestaande hindernissen uit de weg te ruimen die uit de encryptie van openbare digitale satelliet-TV-programma's voortvloeien of die het gevolg zijn van wettelijke beperkingen?

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Antwoord van de heer Bolkestein, eurocommissaris interne markt

Datum: 12 februari 2003

Betreft: Encryptie van satelliet-TV-kanalen

 

Tekst:

Het beginsel van het vrije verkeer van informatie in de interne markt berust hoofdzakelijk op de beginselen van vrijheid van vestiging (artikel 43 van het EG-verdrag) en het vrij verrichten van diensten (artikel 49 van het EG-Verdrag). In deze context zouden de belemmeringen voor de uitzending van programma's buiten de nationale grenzen, die worden uitgezonden door openbare of particuliere zenders, slechts met deze beginselen verenigbaar zijn indien zij zouden bestaan in door een doel van algemene belang gerechtvaardigde maatregelen die adequaat zouden zijn en niet verder zouden gaan dan wat noodzakelijk is voor de bescherming van het desbetreffende doel van algemeen belang (evenredigheidsbeginsel).

 

Aangezien de bescherming van de intellectuele eigendom door het Hof van Justitie als doel van algemeen belang is erkend, kan niet worden uitgesloten dat deze een rechtvaardiging kan vormen voor belemmeringen voor de grensoverschrijdende uitzending van televisieprogramma's die als verenigbaar met de beginselen van de artikelen 43 en 49 van het EG-verdrag zouden kunnen worden erkend, in zoverre het evenredigheidsbeginsel wordt geëerbiedigd.

 

Met betrekking tot de satellietomroep heeft de Commissie, zoals zij in haar verslag van 26 juli 2002 uiteenzet, kunnen constateren dat weliswaar een toename van het aantal televisiezenders is waar te nemen, maar dat deze steeds vaker gecodeerd zijn en niet toegankelijk zijn voor televisiekijkers die niet wonen in de lidstaat waar de uitzending wordt georganiseerd. Deze beperking wat de toegang tot deze zenders betreft, houdt met name verband met de voorwaarden die gelden voor de overdracht van intellectuele eigendomsrechten betreffende televisieprogramma's.

 

Deze situatie wekt bezorgdheid bij de Commissie, want de uitzending van programma's buiten de nationale grenzen leveren reële voordelen op zowel voor de burgers die in hun lidstaat van oorsprong wonen (uitwisseling op cultureel gebied, op taalgebied) als voor de burgers die in een andere lidstaat dan de lidstaat van oorsprong wonen(mogelijkheid om in contact te blijven met hun eigen cultuur).

De Commissie heeft, zoals in haar verslag wordt aangegeven, de nodige werkzaamheden aangevat om grondig na te denken over de voorwaarden die gelden voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan televisieprogramma's in het kader van satellietuitzendingen. Zij heeft met name een aantal vertegenwoordigers van de verschillende partijen die belang hebben bij satellietuitzending (waaronder enkele bevoegde instanties op nationaal en Europees niveau), bijeengebracht in een werkgroep teneinde een oplossing te vinden waarbij de belangen van de rechthebbenden enerzijds en die van de omroeporganisaties anderzijds niet elkaar kunnen worden verzoend.

 

Aangezien de werkzaamheden betreffende dit complexe vraagstuk nog niet zijn voltooid en in 2003 moeten worden voortgezet, kan de Commissie zich in dit stadium nog niet uitspreken over de rechtvaardiging, ten aanzien van de beginselen van de interen markt, van de codering van programma´s, ongeacht of zij door openbare of particuliere organisaties worden uitgezonden.

 

1 Zie arrest van 25 juli 1991, zaak 288189, Mediawet.

2Verslag over de toepassing van Richtlijn 93183/EEG van de Raad tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel, COM(2002) 430 definitief.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Ik vindt het interressant wat er tegen het restrictieve beleid, nu toch door de commissarissen, wordt ingebracht als mogelijke voorstellen en misschien wetswijzigingen...

 

ik heb in Mei alle commissarissen een mail gestuurd die in deze overlegprocedure belangrijk zijn (het zijn er zo'n 25)

met het verzoek aan hen om toch eens na te denken over het positieve effect van uitwisseling van cultuur middels de nieuwe media en bestaande media.

 

als simpel voorbeeld daaraan toegevoegd had ik deze stelling:

dat je in je plaatselijke supermarkt wel een italiaans spaghetti merk kunt kopen maar je mag geen italiaans kaartje bij je satelietboer kopen.

waarom mogen we niet zelf kiezen, er is niets tegen culturele uitwisseling in te brengen zelfs financiele kwesties wegen niet op tegen het uitgangspunt van een vrije markt dus ook een vrije gedachtenuitwisseling.

 

alleen Pleitgen heeft toen gereageerd... maar er is iets aan het verbeteren...

 

cheers

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Ik heb me vanaf de dag dat ik een schotel heb aangeschaft verbaasd en geërgerd over deze situatie en was dan ook blij dat na wijzigen firmware meer FTA's te zien waren. Maar het blijft natuurlijk waanzin dat in een EU, een nederlander die in frankrijk woont, zich in een grijs circuit moet begeven om de nederlandse zenders te zien.

Hoop dat we op de goede weg zijn!!!

 

Grtz,

 

Ton

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast

"Hollywood" heeft de macht!

 

En publieke omroepen ....er komt toch beetje bij beetje steeds meer ongecodeerd bij ook al zijn het dan meestal speciale satelliet versies:

 

Je kunt je abonneren op BBC Prime en BBC World ongecodeerd ontvangen

Je hebt BVN TV en RTBF Sat. ORF 2 binnenkort deels ongecodeers. SFi zendt al bijna alle actualiteiten van SF DRS ongecodeerd uit! ARD, ZDF , WDR etc. sowieso ongecodeerd. TV 5 vertegnewoordigt Frankrijk, TVE Int. de zenders van TVE, RTP Internacional en ERT Sat de omroepen uit Portugal en Griekenland. RAI krijg je grotendeels, BBC national kan je, zij het m.n. NW Europa allemaal krijgen, ik heb Duna uit Hongarije, CT 1 en 2 uit Tsjechie zenden hun eigen producties ongecodeerd uit! Franse nationale zenders zijn analoog maar ongecodeerd te krijgen! , TV Polonia en Romania zijn te zien ...HRT 1 en Slovenia 1 zijn deels ongecodeerd (eigen producties) etc. etc......het valt toch wel mee dacht ik dus zo je kunt je abonneren op SVT Europa voor Zweedse tv etc. ! De illusie dat EC iets gaat doen aan opheffen van codering van bijv. Ned1/2/3, SF1/2 /TSR1-2/TSI 1-2 of bijv. RTL4-5, DR1/2, NRK 1/2, SVT1/2 (Zwitserland is sowieso géén EU land!!) is een illusie hoor! "Hollywood" heeft de macht en zorgt er voor dat de duitse publieke zenders de tweetoon uitzendingen niet zomaar op satelliet mogen zetten!

 

Europese Commissie kan en zal er verder weinig aan gaan doen denk ik...temeer omdat er dus al een hoop informatieve programmaring gewoon wél te krijgen is en omdat "Hollywood" de markt verder bepaalt.

 

Want onze Europese tv markt en het trekken van virtuele grenzen dmv codering wordt door niets anders bepaald dan "Hollywood" !!!

 

Dat dát te gek voor woorden is zal duidelijk zijn maar zo werkt het nu eenmaal want álles draait om geld!

 

Zelfs de nagesynchroniseerde afleveringen in het Duits(getverderrie...wie kijkt dáár nu naar.....zonder de originele stemmen is werkelijk volledig waardeloos) op ORF moeten daarom gecodeerd worden. Dat Nederland dit niet zomaar ongecodeerd op de sat kan zetten heeft dus alles te maken met het feit dat Net5 alleen de rechten voor Nederland heeft..daar draait alles om.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Het is natuurlijk een afspiegeling van ons 'één Europa',

er is nog een lange weg te gaan. Laten in iedergeval de publieke zenders een voorbeeld nemen aan de BBC.

 

Het is natuurlijk al een grote verbetering als een NL-kaartje gewoon in het buitenland geregistreerd kan worden, omgekeerd bijvoorbeeld met Premiere in Nederland ofzo!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

ja dat laatste Vsat128 is toch een kwestie die jezelf te verantwoorden hebt..

 

ik lees/versta/spreek vijf talen en een ORF die leuke films heeft met synchronisatie is prima te bekijken..

 

ook dat is gewoon cultuur genieten.

 

cheers

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

of er meer zenders FTA gaan vind ik eigenlijk niet eens het belangrijkste. ik vind dat je als emigrant of expat recht hebt om tegen betaling TV uit je eigen land te kunnen zien.

nu wordt je dus tot illegale praktijken gedwongen om in je culturele behoeften te voorzien..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast

Idd zou satelliet een afspiegeling van één Europa moeten zijn. Toch is het gedeeltelijk al wél zo met veel eigenproducties van landen die je steeds vaker wél kunt zien. Het feitelijke probleem draait bijna állemaal om Amerikaanse programma's. Op Scandinavie na (maar is dus vrijwel allemaal Amerikaanse programma's) hebben veel landen free to air uitzendingen:

 

NL/Belgie: BVN , RTBF Sat

Duitsland: alles

ORF: straks ORF 2 gedeeltijk tenminste

SRG: SF Info

Frankrijk: TV5, France5, Arte en analoge zenders op 5W

Italie: vrijwel alles

Spanje: TVE Int en regionaal

Portugal: RTP Internacional

Griekenland: ERT Sat

Slovenie en Kroatie: gedeeltijk HRT1 en Slovenia1

Engeland: BBC ,,,,maar beperkt bereik!

Polen: TV Polonie en nog anderen ook

Hongarije: Duna tv

Tsjechie: gedeelten van CT1 en CT2

........

 

 

@Tonskidutch: ik spreek en versta ook 6 talen maar mijn punt was dat bepaalde landen zoals vooral Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Italie, Duitsland vrijwel alles idd nasynchroniseren en dat zou toch echt geen aanwinst zijn lijkt me om dát allemaal te kunnen bekijken via TVE 1 of France 2 of zo...... Bij the Simpsons draait alles om de originele stemmen die van Amerikaanse beroemdheden zijn....als SF2 dat dan in het Duits (geen tweetoon al doen ze dat vaak trouwens wel) uitzendt ....wat moet je er mee....ik vind op die manier ook alle "amerikaanse" programma's van RTL TV en Sat1 niet om aan te horen. TF1 en France 2 of RAI Uno, Canale 5 , RAI Due...etc. vreselijk als ze het originele geluid weghalen..

Dat overigens in genoemde landen waar alles vertaal wordt dit zo is kun je nog lang over discussieren over het waarom.....wie legt mij uit dat Commisaris Rex op de RAI opeens ipv Duits Italiaans spreekt....dat neemt toch totaal de originaliteit weg! Heb je dus toch niks aan. Zelfde met Murder She Wrote op de RAI bijv. Angela Lansbury die Italiaans spreekt is toch bizar als je er goed over nadenkt! Ik noem dat cultuurvernietiging en : van de Amerikaanse cultuur wel te verstaan...heeft namelijk op zich inhoudelijk niets met Europa te maken tenzij ze het in hun eigen taal overzetten misschien maar dan ben je dus weer het origineel van de productie aan het afbreken. Het niet toegankelijk zijn van gecodeerde signalen van Europese zenders die óf de boel niet origineel uitzenden of juist waar het gecodeerde goed bijna allemaal Amerikaanse is vind ik persoonlijk dus geen gemis als ik het over "Europa" heb! Dat ik persoonlijk graag wel die signalen heb omdat er vaak programma's op komen die Nederlandse tv net weer niet inkoopt is een ander verhaal...tuurlijk wil ik dat en dan vind ik ook dat ik als Europeaan eigenlijk een abonnement daarop zou moeten kunnen krijgen..gewoon een kaartje voor DR1/2 of SF1/2 (alhoewel Zwitserland geeneens EU is) maar dat geeft weer een probleem want weer de copyrights: alleen ingekocht voor het land en dus de kijkers in dat land zelf. Alles opgengooien zou kunnnen als er wellicht van ieder land een bijdrage komt aan de copyrights die dan in verhouding staat tot hun aantal kijkers maar zie je het zitten??? Ik niet!!

 

En een verenigd Europa...laat me niet lachen! Een stelletje zakkenvullers in Brussel zul je bedoelen en een paar grote landen die dus lekker alles bepalen met hun machtsspelletjes..

 

Trouwens: geen EU land maar als je een kaartje voor VIACCESS 2 wilt hebben voor de HRT van Kroatië dan kan dat dus wel he..hiermee krijg je dan idd met name Amerikaanse series (gelukkig ondertiteld) in beeld maar het kán tenminste! Maw voor leuke programma's kún je dat tenminste de kaart verkrijgen....maar voor een "kennismaking" met Kroatie hoef je het niet te doen....HRT1 zendt hun nieuws oa ongecodeerd uit.

 

Hoop dat mijn verhaal begrepen wordt! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast

Hollywood ? Akkoord, kijk je kunt Hollywood betalen 20 landen apart, of je kunt zeggen ik betaal Hollywood 1 x voor de 20 landen, aangezien je toch in alle 20 landen dezelfde series edm zult uitzenden. Maar !! Als je "verenigd" als EU tov Hollywood voor die 20 landen gaat optreden, kun je ook veel hardere eisen stellen.

"Hollywood" zal dan ook wel 2 keer gaan nadenken. Allicht doen ze dat nu al, want ze voorzien "de dingen" daar beter als dat hier het geval is. Feit is dat het goedkoper moet kunnen !

 

Ieder inwoner van de EU, waar die ook woonachtig is in de EU, moet kunnen de programma's van zijn keuze (afkomst, taal, kleur, religie, mag daarin GEEN rol spelen) ontvangen eender waar in de EU, dit zou al als één der eerste rechten moeten kunnen opgenomen worden, als uitbreiding op eerder verdrag van Rome waar alles destijds mee is begonnen in 1957.

 

Voor de aanbieders van betaalpaketten; een beslist grotere markt, meeropbrengst en minder kost, zij kunnen bvb Seca 2 gebruiken zondermeer, piraterij...heeft dan eigenlijk nog weinig zin, de modale gebruiker "koopt" liever het boeket van zijn keuze, en koopt daar mee tegelijk "rust". Hij betaald daar dan ook een stuk minder voor als nu, en krijgt er een hoop meer kwaliteit voor in de plaats, dat kan, aangezien de provider zelf ook aan een mindere kost kan aanbieden. (geen concurrentie of gezeik van Seca2 / Nagra 2 / Irdeto 2 etc...de rechten zijn betaald voor EUropa.)

 

Als ik bvb op Kanal 6 een film kan gaan zien, en ik heb de optie om die dan in het Origineel / Fr / D / It ...enz te bekijken...kunnen er makkelijk een 50 tal Kanal's Europees de lucht ingaan, waar iedereen gelukkig mee kan zijn en best iets wil voor betalen.

 

Indien er diverse Aanbieders Europees willen spelen, wat er dan allicht kan van komen, dan brengt deze onderlinge concurrentie nog met zich mee, dat in feite de consument daar alleen maar kan van beneficieren.

 

De énige vraag nu nog...WANNEER...voor wanneer, want dan moet NU inderdaad de Europese Politiek zich daar wat degelijker mee gaan bezighouden. Ten persoonlijken titel zijn "velen van hen" wel voldoende gemotiveerd, aangezien zij aan den lijve ondervinden in Brussel, Luxemburg en Straatsburg wat een gedoe het soms wel is dat geschuif met die kaartjes.

 

We moeten beslist de VLAM in de pan houden en het onderwerp aktueel houden. Ook dit forum wordt gelezen op meer plaatsen als men wel denkt - misschien dat U - lezer, er al iets kunt aan doen, wanneer meerderen met U zullen opstaan, dan zal er eindelijk iets gebeuren, wanneer U -lezer- dat niet doet....dan zal er ook niets gebeuren. Dat gaat ook zo met de meeste dingen des levens.

 

Reakties zijn welkom ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/regels.gif" alt="" />

 

mvg Spaceguy

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast

Nog snel even dit ; is vandaag net binnengelopen via TSI ;

er komt dus WAT beweging in de zaak.

 

 

HOLLYWOOD STUDIOS MUST REWRITE PAY-TV CONTRACTS

Hollywood studios will be asked within weeks to rewrite their contracts

with European pay-TV operations or face stinging fines, according to European

Commission insiders. Sources within the EC - the European Union's antitrust

authority - said on January 13 that the studios would be sent a formal "statement

of objections" shortly, outlining how the contracts break EU law. Sources

said the EC's statement will say the studios have colluded to set prices

and terms for movie rights distributed in the EU. The studios are alleged

to have insisted on a "most favored nation" clause in the contracts that

require pay TV companies to offer the same preferential treatment to all

movie studios. The likelihood of EU action against the studios follows a

lengthy antitrust probe into Hollywood's licensing deals with Europe's $45.5

billion pay-TV operations.

 

Ik weet dat het in het Engels is, maar aangezien jullie toch allemaal wel 4 - 5 - 6 Talen spreken, zal daar ook wel het Engels bij zijn.!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />

 

mvg

 

Spaceguy

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Citaat:
........ maar mijn punt was dat bepaalde landen zoals vooral Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Italie, Duitsland vrijwel alles idd nasynchroniseren .........


Ja, helaas: Dirty Harry wordt dan "Der Schmutzige Harrie".
En Clint Eastwood spreekt opeens Duits, en in Italië spreekt hij Italiaans!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast

Vergeet ook niet om op te letten of men het heeft om toegang te krijgen tot TV programma's van alleen de EU landen of wellicht alle EBU landen!

 

European Broadcasting Union omvat ook landen als Zwitserland en Noorwegen die GEEN lid zijn van de EU noch dat binnenkort van plan zijn te worden!

 

Als de Europese Commissie dus iets gaan doen idd aan de manier waarop "Hollywood" contracten sluit zal dat alleen gevolgen hebben voor TV zenders uit EU landen zijnde: Nederland , België, Zweden, Finland, Denemarken, Oostenrijk, Duitsland, Ierland, Groot-Brittanië, Luxemburg, Spanje, Portugal, Italië, Griekenland en Frankrijk evenals de landen die zeer binnenkort lid zullen worden van de Europese Unie: Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië , Estland, Letland, Litouwen, Malta en Cyprus.

 

info over europa: www.europa.eu.int

info over EBU: www.ebu.ch (grappig genoeg zitten die nu nét weer wel in Zwitserland!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Citaat: "Ik weet dat het in het Engels is, maar aangezien jullie toch allemaal wel 4 - 5 - 6 Talen spreken, zal daar ook wel het Engels bij zijn.!! "

 

Nu nog fatsoenlijk nederlands!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Afgelopen weekend heb ik Kees Noort aangeschreven via email over de vraag die ons allen bezig houdt,

in bijzonder wat de Publieke Omroep wil ivm al dan niet FTA gaan uitzenden. Kees Noort is van de afdeling Distributie, Technologie & Automatisering.

 

Het leek mij intressant genoeg om aan iedereen te laten lezen.

 

Hier mijn email aan hem:

------------------------------------------------------------------------------------

Geachte heer Noort,

 

ik heb een vraag omtrent europese ontwikkelingen rond de vraag

of publieke omroepen wel of niet gecodeerd zouden moeten uitzenden.

 

Heeft de publieke omroep hieromtrent ook plannen om het beleid te wijzigen.

Kijk ik bijvoorbeeld naar Engeland, dan zie ik dat tegenwoordig de BBC vrij te ontvangen is.

 

Ik begrijp dat de codering vast zit op auteursrechten,

aan de andere kant is de codering een beperking op de ontvangstmogelijkheid

en het publieke recht van ontvangst.

 

De grootste beperking bestaat er voor de Nederlanders die buiten Nederland wonen,

maar wel in het uitzend gebied van de Astra 1G satelliet.

Formeel kunnen zij niet de uitzendingen van de publieke omroep zien,

terwijl zij toch het Nederlandersschap bezitten.

 

Het zou waarschijnlijk al een verbetering kunnen zijn als eigen produktie's van

de publieke omroep FTA uitgezonden zouden worden, immers is er dan beperking van

extern auteursrecht. Diverse omroepen doen dit nu immers al.

 

Ik hoop dat ook de Publieke Omroep meer deze richting in zou gaan, haar publieke functie

zou alleen maar beter tot zijn recht komen als deze helemaal vrij te ontvangen zou zijn.

 

Is het overigens niet mogelijk om de registratie voor een canaaldigitaal kaart in het buitenland voor

Nederlanders met Nederlands paspoort op buitenlands adres mogelijk te maken?

Velen kijken nu via het oude Irdeto-systeem welke gedoogd in het buitenland te bekijken is,

je zou dan het veel mensen makkelijker kunnen maken. Het zou vanuit de Publieke Omroep een

positieve impuls zijn om dit soort systemen om te buigen in een goede richting.

 

Met vriendelijke groet,

 

Harry

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

En hier de reactie van Kees Noort:

------------------------------------------------------------------------------------

 

Beste Harry,

 

Uw opmerkingen zijn ons uit het hart gegrepen, want wij zouden ook niets liever doen dan alle radio- en tv-programma's FTA uitzenden.

In 1997, toen we met de satellietuitzendingen gestart zijn, was het ons vaste voornemen binnen enkele jaren FTA uit te zenden.

 

Het probleem ligt inderdaad bij de auteursrechten: het vrij uitzenden van alle programma's over heel Europa gaat veel geld kosten. Dit is nog afgezien van een handvol voornamelijk Amerikaanse distributeurs die al helemaal niet willen dat hun programma's over zo'n gebied vrij worden uitgezonden. Wat je ook betaalt, je krijgt de rechten niet. Dat heeft vooral te maken met het feit dat wij programma's ondertitelen en ze dus in de oorspronkelijke taal uitzenden.

Het aanbieden van een net met 'black-outs' is om programmatische, technische en administratieve redenen ook geen optie.

 

Binnen de Europese Commissie wordt al geruime tijd gestudeerd op de vraag hoe om te gaan met het spanningsveld van de bescherming van de auteursrechten aan de ene kant en de vrijheid van informatiegaring aan de andere kant.

 

Uw suggestie in de laatste alinea hebben wij al enige tijd in onderzoek. Op dit punt willen wij echter niet alleen opereren, maar we stemmen deze optie af met onze Europese collega's in EBU-verband. We hopen dat er voor Nederlanders in het buitenland een oplossing kan worden gevonden.

 

Ik hoop op uw opmerkingen voldoende gereageerd te hebben,

Met dank voor uw reactie en vriendelijke groet,

Kees Noort

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast

En het is zo simpel, de Nederlandse omroep betaald voor Nederland met ondertiteling, de Duitse omroep voor de nagesynchoniseerde, de Fransen voor de Franse ondergetitelde enz.

De rechthebbenden vangen nog net zo veel geld als vroeger alleen hoeft er niet meer in peperdure codeer systemen geinvesteerd te worden, niet door de distributeur en niet door de consument.

Maar zoals in de hele rechten bisnis, ze zijn volslagen doorgedraaid met hun jacht op rechtengelden en daarbij ook volledig alle realitijdszin kwijt.

Het levert ze in dit geval geen cent op, integendeel, het kost persaldo iedereen geld.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuwe account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Log in om dit te volgen  

  • Wie is er online   0 leden

    Er zijn geen geregistreerde gebruikers deze pagina aan het bekijken

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Lees alvorens je verder gaat onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid. We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.