Jump to content


'T mot nie gekker worruh!


Ron

Recommended Posts

Dhr. *. *erh*ev*n

Postbus *****

**** ** *****

 

=Per e-mail=

********@ sat4all.com

 

 

 

Enkhuizen, 12 november 2004

 

 

Geachte heer *erh*ev*n,

 

daar u niet op schriftelijke verzoeken reageerde, het door u opgegeven telefoonnummer 0413 3**47* niet beantwoord wordt en het feit dat u door middel van technische maatregelen mij iedere andere vorm van communicatie via uw website sat4all.com onmogelijk maakt, ben ik na overleg met en op advies van het bedrijf dat uw website host (WideXS), voornemens aangifte te doen van schending van het auteursrecht en het overtreden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, beide op een dusdanige wijze die als misdrijf wordt aangemerkt.

 

In casu: het lijkt op uw forum gebruik te zijn om een ieder die iets onwelvallig zegt door middel van een technische maatregel onmiddellijk de toegang tot uw forum te onthouden (“IP-ban”).

 

Zo is ook mij overkomen. Ik uitte kritiek op een van uw medewerkers, bekend onder de naam “Matchless” per “persoonlijk bericht” en meteen werd mij de toegang tot uw forum ontnomen en verdere communicatie onmogelijk gemaakt door een zogenaamde “IP-ban”. Dit machtsvertoon is voor Nederlandse begrippen ongekend en volstrekt buitenproportioneel. Normaal is immers om weerwoord te gunnen en op minnelijke wijze conflicten –door wie dan ook veroorzaakt- op te lossen. Uw beleid is kennelijk het niet reageren op verzoeken en elke verdere communicatie onmogelijk maken.

 

Onder die omstandigheden heeft u niet langer mijn toestemming om materiaal, in ongeveer 80 berichten waarop uitsluitend ik het auteursrecht heb, nog langer te verveelvoudigen en openbaar te maken. Artikel 2 van uw algemene voorwaarden doet hier niets aan af. Onder die omstandigheden heeft u evenmin toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken.

 

Op mijn vorige berichten, waarin ik u verzocht niet langer inbreuk te maken op deze rechten, heeft u niet gereageerd. Ik stel u derhalve in gebreke en sommeer u om binnen 24 uur:

 

het account “Ovidius” (zichtbare naam: qwertyqwerty) van uw systemen te verwijderen;

 

alle berichten die gepost zijn onder het pseudoniem “Ovidius en/of qwertyqwerty en of “Wolke7” van uw forum en de daarvan gemaakte back-ups te verwijderen;

 

de verwerking van alle persoonsgegevens die op mij betrekking hebben, zulks conform de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), te staken. Hierbij in het bijzonder het mij identificerende IP nummer uit uw systemen en bestanden te verwijderen. Dit IP nummer is volgens de WBP een persoonsgegeven en vormt de grondslag van de door u gevoerde verwerking van persoonsgegevens.

 

Mocht blijken dat na 24 uur er toch nog auteurrechtelijk beschermd materiaal van mijn hand op uw forum aanwezig is en/of het mij identificerende IP nummer nog in uw systemen is opgenomen, zulks aantoonbaar als vanaf dit specifieke IP nummer nog immer geen toegang tot de website sat4all.com mogelijk is, dan doe ik bij de politie te Uden aangifte van schending van auteursrechten en illegale verwerking van mijn persoonsgegevens, beide op een dusdanige wijze die als misdrijf wordt aangemerkt en strafbaar zijn met een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of geldboete van de vijfde categorie.

 

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die nodig zijn voor het inroepen van mijn rechten komen, indien u niet terstond gevolg geeft aan mijn verzoeken, na deze ingebrekestelling voor uw rekening.

 

 

Hoogachtend,

 

J. P*s**n

justitieel medewerker (op persoonlijke titel)

j.p*s**n@q*ic*n*t.nl

 

 

******************************************************************************

Deze man krijgt van een moderator terecht een waarschuing, gedraagt zich daarna onbeschoft, krijg een ban met blokkering van IP adres en denkt nu dat wij zijn brieven en email nog verplicht gaan beantwoorden ook! Het moet niet gekker worden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />

http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...true#Post740903

Link to comment
Share on other sites


  • Replies 69
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

hahaha geweldig.

 

Mooie brief slaat alleen nergens op.

De man schrijft zijn frustraties gewoon van zich af dat is een vorm van therapie joh.

 

In de prullenbak ermee.

Link to comment
Share on other sites

Slaat helemaal nergens op, alles is door hem op vrijwillige basis met als doel "informatie verstrekken" geplaatst.

 

Door deze actie wordt deze informatie als publiekelijk geclassificeerd en vervallen de auteursrechten.

 

Ook het aanmelden op het forum geschiedde volledig op vrijwillige basis en het wordt aannemelijk geacht dat het bij de persoon in kwestie bekend was dat de genoemde "gegevens" bekend zouden worden bij de beheerders van het forum.

Geen rechter in Nederland die hem hierin steunt.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />

 

Niets van aan trekken en gewoon negeren Tox... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />

 

digipaps

digipaps

 

"I'm not a complete idiot, some parts are missing"

Link to comment
Share on other sites

 

Inderdaad niets van aantrekken.

Hij is akkoord gegaan met de Forum regels toen deze persoon zich aanmelde.

Met dat te doen kan ie dus nergens op terug vallen.

 

Ik hoop alleen voor je dat je niet te veel van dit soort brieven krijgt.

Anders eindig je nog in Vught of op de Grote Beek in Eindhoven.

 

en voor de rest <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />

Klagers blijven er altijd bestaan.

Groetjes Alv

Visiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluiting
VU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C

Link to comment
Share on other sites

Citaat:
'T mot nie gekker worruh!

 

Gesloten wegens onduidelijk onderwerp.

Een IP-ban komt er meteen overheen.

Alle postings worden gewist en alle

eerder uitgedeelde waarschuwingen en

IP-bans aan derden worden teruggedraaid.

 

Mocht je het hier niet mee eens zijn dan

kun je uiteraard niet reageren via www.sat4all.com <img src="/ubbthreads/images/graemlins/regels.gif" alt="" />

Eventuele reacties via www.ban4life.com <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" />

 

 

Hoogachtend,

 

sattaz <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />

Link to comment
Share on other sites

Lijkt me inderdaad een beetje bluffen en met moeilijke woorden proberen je recht te hebben.

 

Maar op 1 punt zit hij wel een beetje in de goede richting. Ik heb dat namelijk bij ons op bedrijf ook al eens meegemaakt. Dat is namelijk de WPB. Daarin is men zeer streng en ga je zeker als opslagnemer te maken krijgen met extra regeltjes welke bij andere wetten weer niet gelden.

 

Algemene Voorwaarden waarin mogelijkde WBG onderdelen bevatten zijn pas rechtsgeldig als de registratiekamer deze heeft goedgekeurd. Het lijkt me overigens heel ver gaan op algemene voorwaarden behorende bij een eigenhandig gemaakte niet gedwongen registratie bij een website daar ook onder gaan horen. Zo ja dan hebben veel website's grote problemen.

 

In het geval waar ik het over heb ging het over het opnemen van beelden via een bewakingscamara.

 

Overigens weet de man volgens mij wel wat van internet af want als ik zo kan gokken werkt de man bij een internetprovider (mag ik nu meedoen bij LINGO <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)

Satwatcher

---------------------------------------

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Lees alvorens je verder gaat onze Terms of Use en Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.