Jump to content


yaVDR distributie ervaringen (vdr + xbmc pre-installed)


Guest digten

Recommended Posts

Er is een nagelnieuwe distributie uitgebracht door the-vdr-team waarin xbmc en vdr al voorgebakken zitten (zie yaVDR homepage). Dit zou de installatie arbeid van een linux-based htpc enorm moeten verlichten.

 

Het enige wat je na installatie dan nog zou moeten doen is de softcam plugin installeren (plus eventueel (cccam) cam server). Dit zou op een dergelijke manier gedaan moeten worden volgens een duits forum (heb dit echter nog niet kunnen verifieren):

Code:
apt-get build-dep vdrcd /usr/local/srcapt-get source vdrcd vdr-1.7.10dpatch apply-allcd PLUGINS/src/rm -rvf ./*hg clone http://85.17.209.13:6100/sccd ../../make pluginscd PLUGINS/lib/sudo cp ./* /usr/lib/vdr/plugins/

 

Heeft iemand deze distributie al uitgeprobeerd?

gr, Ed

Link to comment
Share on other sites


 • Replies 109
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Moderator

Tis nog in de beginfase maar ik heb hem op een pc gezet.

 

Installatie is iig erg simpel.

 

En de volgende versie heeft een nederlandse web-frontend.

Vertaald door een engels motormerk wink

Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl 

Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.

Link to comment
Share on other sites

Ik maak gebruik van een normale Ubuntu Desktop 64 bit en Ubuntu Server 64 bit omgeving. In beide gevallen gebruik ik de ppa's van The-VDR-Team. Deze worden ook gebruikt door yaVDR, dus onderstaande zou zonder problemen moeten werken.

 

De meeste info hieronder heb ik niet zelf bedacht maar op en duits forum gevonden.

 

Om de sc plugin te compileren doe je het volgende:

 

Maak een directory aan waar je de plugin gaat compileren:

 

Code:
mkdir -p ~/vdr-plugin-sc/src

 

Change directory naar ~/vdr-plugin-sc:

 

Code:
cd ~/vdr-plugin-sc

 

Download vdr-plugin-sc_0.9.x-hg2-template.tar.bz2 (Google is je grote vriend)

 

Pak het .bz2 bestand uit:

 

Code:
tar jxvf vdr-plugin-sc_0.9.x-hg2-template.tar.bz2 -C src

 

Installeer de development omgeving:

 

Code:
sudo apt-get install build-essential vdr-dev \dpatch libssl-dev fakeroot mercurial cdbs

 

Haal de debian package source code op:

 

Code:
dpkg-source -x vdr-plugin-sc_0.9.x~hg2.dsc

 

Ga naar de vdr-plugin-sc-0.9.x~hg2 directory:

 

Code:
cd vdr-plugin-sc-0.9.x~hg2/debian

 

Vervang de inhoud van de rules file:

 

Code:
vi rules

 

met:

 

Code:
#! /bin/sh /usr/share/vdr-dev/make-special-vdr.shinclude /usr/share/cdbs/1/rules/debhelper.mkinclude /usr/share/cdbs/1/rules/dpatch.mkDEB_INSTALL_CHANGELOGS_ALL = HISTORYMAKE_OPTIONS = DVBDIR=/usr VDRDIR=/usr/include/vdr LIBDIR=. \        INCLUDES=-I/usr/include/vdr \        LOCALEDIR=debian/tmp/usr/share/locale \        CFLAGS="-fPIC -O2 -g" \        CXXFLAGS="-fPIC -O2 -g"common-build-arch::    test -e Makefile || ( echo "run first ./debian/rules update" && exit 1 )    $(MAKE) all $(MAKE_OPTIONS)cleanbuilddir::    test -e Makefile || exit 0    $(MAKE) -o .dependencies clean $(MAKE_OPTIONS)    rm -f libvdr-*.so.*common-binary-predeb-arch::    sh /usr/share/vdr-dev/dependencies.shupdate:: cleanhg    test -x /usr/bin/hg || ( echo "you have to install the mercurial package!" && exit 1 )    hg clone http://85.17.209.13:6100/sc build    ln -s build/* .    rm -f README    cp build/README .    #hg identifycleanhg:: unpatch    find -P . -type l -exec rm {} \;    rm -rf build README

 

Ga naar de patches directory:

 

Code:
cd patches

 

Vervang de inhoud vi 01_Makefile-MAXCAID.dpatch:

 

Code:
vi 01_Makefile-MAXCAID.dpatch

 

met (let met name even op de architectuur die gedefinieerd is in de CPUOPT en PARALLEL variablen. Ik heb een AMD Athlon X2; pas de regels die met een + teken beginnen aan indien nodig):

 

Code:
#! /bin/sh /usr/share/dpatch/dpatch-run## 01_Makefile-MAXCAID.dpatch by VDR Fan <no@mail.ad>#### All lines beginning with `## DP:' are a description of the patch.## DP: set MAXCAID definition to 64@DPATCH@--- vdr-plugin-sc-0.9~1hg/Makefile   2009-12-17 13:33:07.636472931 +0100+++ vdr-plugin-sc-0.9~1hg/Makefile.new 2009-12-17 13:35:59.676973745 +0100@@ -54,7 +54,7 @@ ### Includes and Defines-INCLUDES   = -I$(VDRDIR)/include+INCLUDES   = -I$(VDRDIR) -I$(DVBDIR)/include DEFINES    = -DPLUGIN_NAME_I18N='"$(PLUGIN)"' SHAREDDEFINES = -DAPIVERSNUM=$(APIVERSNUM) -D_GNU_SOURCE LIBS     = -lcrypto@@ -67,13 +67,13 @@ ### The version number of VDR (taken from VDR's "config.h"):-VDRVERSION := $(shell sed -ne '/define VDRVERSION/ s/^.*"\(.*\)".*$$/\1/p' $(VDRDIR)/include/vdr/config.h)-APIVERSION := $(shell sed -ne '/define APIVERSION/ s/^.*"\(.*\)".*$$/\1/p' $(VDRDIR)/include/vdr/config.h)+VDRVERSION := $(shell sed -ne '/define VDRVERSION/ s/^.*"\(.*\)".*$$/\1/p' $(VDRDIR)/config.h)+APIVERSION := $(shell sed -ne '/define APIVERSION/ s/^.*"\(.*\)".*$$/\1/p' $(VDRDIR)/config.h) ifeq ($(strip $(APIVERSION)),)  APIVERSION = $(VDRVERSION) endif-VDRVERSNUM := $(shell sed -ne '/define VDRVERSNUM/ s/^.[a-zA-Z ]*\([0-9]*\) .*$$/\1/p' $(VDRDIR)/include/vdr/config.h)-APIVERSNUM := $(shell sed -ne '/define APIVERSNUM/ s/^.[a-zA-Z ]*\([0-9]*\) .*$$/\1/p' $(VDRDIR)/include/vdr/config.h)+VDRVERSNUM := $(shell sed -ne '/define VDRVERSNUM/ s/^.[a-zA-Z ]*\([0-9]*\) .*$$/\1/p' $(VDRDIR)/config.h)+APIVERSNUM := $(shell sed -ne '/define APIVERSNUM/ s/^.[a-zA-Z ]*\([0-9]*\) .*$$/\1/p' $(VDRDIR)/config.h) ifeq ($(strip $(APIVERSNUM)),)  APIVERSNUM = $(VDRVERSNUM) endif@@ -95,7 +95,7 @@ endif I18Nmsgs = $(addprefix $(LOCALEDIR)/,$(addsuffix /LC_MESSAGES/$(I18Nmo),$(notdir $(foreach file, $(wildcard $(PODIR)/*.po), $(basename $(file)))))) LOCALEDIR = $(VDRDIR)/locale-HASLOCALE = $(shell grep -l 'I18N_DEFAULT_LOCALE' $(VDRDIR)/include/vdr/i18n.h)+HASLOCALE = $(shell grep -l 'I18N_DEFAULT_LOCALE' $(VDRDIR)/i18n.h) ifeq ($(strip $(HASLOCALE)),)  OBJS += i18n.o@@ -106,7 +106,7 @@ # test VDR version BYVERS = $(strip $(shell if test $(APIVERSNUM) -ge 010703; then echo "*"; fi)) # test if PlayTsVideo() exists (e.g. TSplay patch)-BYTSPL = $(strip $(shell grep -l 'PlayTsVideo' $(VDRDIR)/include/vdr/device.h))+BYTSPL = $(strip $(shell grep -l 'PlayTsVideo' $(VDRDIR)/device.h)) ifneq ($(BYVERS)$(BYTSPL),)  SHAREDDEFINES += -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE@@ -127,7 +127,7 @@ endif # max number of CAIDs per slot-MAXCAID := $(shell sed -ne '/define MAXCASYSTEMIDS/ s/^.[a-zA-Z ]*\([0-9]*\).*$$/\1/p' $(VDRDIR)/ci.c)+MAXCAID = 64 ifneq ($(strip $(MAXCAID)),)  DEFINES += -DVDR_MAXCAID=$(MAXCAID) endif@@ -135,7 +135,7 @@ # FFdeCSA-CPUOPT   ?= pentium-PARALLEL  ?= PARALLEL_32_INT-CSAFLAGS  ?= -Wall -fPIC -g -O3 -mmmx -fomit-frame-pointer -fexpensive-optimizations -funroll-loops+CPUOPT   ?= k8+PARALLEL  ?= PARALLEL_128_SSE+CSAFLAGS  ?= -Wall -fPIC -g -O2 -mmmx -fomit-frame-pointer -fexpensive-optimizations -funroll-loops FFDECSADIR = FFdecsa FFDECSA   = $(FFDECSADIR)/FFdecsa.o FFDECSATEST = $(FFDECSADIR)/FFdecsa_test.done

 

Pas de patches toe en haal de plugin source code op:

 

Code:
cd ../..fakeroot ./debian/rules update

 

Bouw de plugin:

 

Code:
dpkg-buildpackage -rfakeroot -us -uc -b

 

Installeer de plugin:

 

Code:
sudo dpkg -i ../vdr-plugin-sc_0.9.x~hg2_amd64.deb

 

(Let op met de filenaam van het debian pakket. Aangezien ik de 64 bits versie van Ubuntu gebruik, wordt er een amd64 pakket gemaakt. Compileer je met een 32 bits Ubuntu, dan krijg je een i386 pakket en is de naam van je debian pakket dus iets anders.)

 

Verwijder alle libraries die je niet nodig hebt, voor Ziggo kun je het volgende allemaal verwijderen indien je met Newcs connect:

 

Code:
cd /usr/lib/vdr/pluginssudo rm libsc-conax-29.so.1.7.10 libsc-constcw-29.so.1.7.10 libsc-cryptoworks-29.so.1.7.10 \libsc-irdeto-29.so.1.7.10 libsc-nagra-29.so.1.7.10 libsc-nds-29.so.1.7.10 libsc-sc_conax-29.so.1.7.10 \libsc-sc_cryptoworks-29.so.1.7.10 libsc-sc_irdeto-29.so.1.7.10 libsc-sc_nagra-29.so.1.7.10 \libsc-sc_seca-29.so.1.7.10 libsc-sc_viaccess-29.so.1.7.10 libsc-sc_videoguard2-29.so.1.7.10 \libsc-seca-29.so.1.7.10 libsc-shl-29.so.1.7.10 libsc-viaccess-29.so.1.7.10

 

Maak vervolgens de cardclient.conf file aan:

 

Code:
sudo vi /etc/vdr/plugins/sc/cardclient.conf

 

En vul deze met de volgende inhoud (pas aan waar nodig):

 

Code:
newcamd:192.168.1.111:15000:1/0604/0604:vdr-sc:vdr-sc:0102030405060708091011121314

 

Pas de rechten aan:

 

Code:
sudo chown vdr:vdr /etc/vdr/plugins/sc/cardclient.conf

 

En zorg er voor dat de sc plugin als eerste plugin geladen wordt:

 

Code:
sudo vi /etc/vdr/plugins/order.cfg

 

Code:
# If you like a fixed plugin order in your menu place the plugin base names# here. Remember that the first entry a plugin may get, starts at five in# VDR's OSD.## If you want a certain Plugin not to be loaded automatically at# vdr-startup, then you can simply write "-pluginname" in this file.## If you want to add commandline-options for a certain plugin, this file is# not the right place - you can add them in the file(s)# /etc/vdr/plugins/plugin.<pluginname>.conf - each option in one linescfirstpluginsecondplugin-thirdplugin-fourthplugin

 

Mijn Ubuntu Server installatie maakt gebruik van een Full Feature DVB-C kaart die de CSA decryptie voor zijn rekening neemt. Mijn Ubuntu Destop installatie maakt gebruik van 2 budget DVB-C kaarten.

 

Voor budget kaarten dient de CSA decryptie in software te gebeuren:

 

Code:
sudo vi /etc/vdr/plugins/plugin.sc.conf[code]Al naar gelang het aantal budget kaarten je gebruikt moeten deze gedefinieerd worden (voor mij zijn dat er dus 2):[code]## Command line parameters for softcam plugins## See /usr/share/doc/vdr-plugin-sc/README.gz for a documentation# about all available command line parameters.## example to force DVB device 1 to budget mode (using FFdecsa)# --budget=1# example for serial smartcard reader# -s /dev/ttyS0# example to use a external script for keyupdate# -E /etc/vdr/plugins/sc/tps_au.sh --budget=1 --budget=2

 

Met het mixen van FF en budget kaarten heb ik geen ervaring.

 

Herstart VDR:

 

Code:
sudo /etc/init.d/vdr stopsudo /etc/init.d/vdr start

 

Enjoy!

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Ik ben er achter gekomen dat ik een klein foutje gemaakt heb bij het configureren van de vdr-sc plugin. Hierdoor werkte hij bij mij maar op 1 budget kaart (ik maak in deze pc geen gebruik van full feature kaarten). Onderstaande is de juiste configuratie.

 

Code:
sudo vi /etc/vdr/plugins/plugin.sc.conf

 

Code:
## Command line parameters for softcam plugins## See /usr/share/doc/vdr-plugin-sc/README.gz for a documentation# about all available command line parameters.## example to force DVB device 1 to budget mode (using FFdecsa)# --budget=1# example for serial smartcard reader# -s /dev/ttyS0# example to use a external script for keyupdate# -E /etc/vdr/plugins/sc/tps_au.sh --budget=0 --budget=1

 

De nummers komen dus overeen met de adapter nummers (ls /dev/dvb/).

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Ik heb inderdaad ook al rond geneusd op die YADVR site en het lijkt allemaal heel mooi.

 

Heb ook via youtube een filmpje gevonden van hoe het er uit ziet om met XBMC TV te kijken en dat ziet er heel goed uit.

 

Zijn er al meer mensen met gebruikers ervaring hier?

 

 

Gigablue Quad Plus 2x DVB-S2 2x DVB-C

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Na wat modificaties is yavdr 0.1.1 nu domestic auhtority proof xbmc(live-TV)is nog te buggy.Dit is een goede middenweg, als ik xbmc nodig heb start je dit via het applikatie menu van vdr. Omdat VDR nogal duits georienteerd is zijn er wat internatiolisation issues met channelinfo on channelchange maar voor de rest werkt het als een tierelier icm met xbmc.

 

Tip: Nadat je yavdr 0.1.1. heb geinstalleerd wel meteen een sudo apt-get dist update & upgrade doen.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
Guest satire

Heb yavdr geinstalleerd uit de test repos, op Ubuntu 10.04

Ziet er prima uit,tv kijken gaat perfect.

Voor digitaal deze howto gevolgd.

 

Maar na:

cd ../..

fakeroot ./debian/rules update

 

Komt de melding:

cannot find /usr/share/vdr-dev/make-special-vdr.sh

Dat is er ook niet.

 

Heb nog wel een make-special-vdr pakket in synaptic gevonden, dat ook geïnstalleerd maar ik weet niet wat ik daar nou mee moet.

 

Iemand een idee om dit op te lossen?

bvd.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ik heb pas ook een yaVDR installatie gedaan en ipv. deze of een soortgelijke HOWTO. Ik heb na afloop wat aanpassingen via de webinterface en ook wat handmatig gedaan (eigenlijk moeten doen). Volgens mij waren er ook veel minder aanpassingen als ik er zo overeen lees.

 

Tevens heb ik de VDR-SC plugin gebruikt ipv. de bovenstaande (kreeg bij een eerdere poging ook problemen)! Ik heb deze gecompileerd door de source van vdr te downloaden en te gebruiken.

 

Alles werkt bij mij maar wat werkt er bij jou nou nog niet?

Link to comment
Share on other sites

Guest satire

Ik heb een normale desktop install (10.04) gedaan, daarna uit de test repositories van yavdr dit gebouwd.

 

VDR 7.14 EN XBMC weet ik niet meer, die nieuwe server.

 

Smargo met kaart werkt niet, moet dus iets.

 

Zo te zien, moet alles via xbmc werken, die start ook op, leest alleen de vdr stream van die server plugin, leek me handig kan ik boven ook kijken, heb nog niet dieper gegraven.

 

Dus dan moet ik die source van die yavdr downloaden en dan alleen de plugin compileren?

Ik ben benieuwd.

 

Ben er lang niet mee bezig geweest, deed het gewoon, moet weer even wennen.

Link to comment
Share on other sites

Guest satire

VDR source gedownload en sc plugin gecompileerd, ging goed, alleen werkt de vnsi-server naar xbmc nu niet meer.

 

Is ook wel een test repo, misschien ontbreekt er nog van alles.

 

Ga eerst een andere howto zoeken, misschien snap ik dan beter wat er allemaal gebeurd.

Link to comment
Share on other sites

Goed om te horen dat het compileren van de SC plugin gelukt is.

 

Die/dat VNSI gebeuren vind ik ook nog niet alles maar goed die hebben nog een eind te gaan kan alleen niet zo 123 zien wat de voordelen zijn of gaan worden. Ik hou het bij de streamdev server want die heb ik toch nog nodig als ik TV op me pc wil kijken.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest satire

All in One Ub. 10.04 yavdr en xbmc test repo's, smargo can. dig.

 

Nou ik heb het werkend.

 

Ik heb de tut. van leechguy gevolgd, met de volgende aanpassingen:

 

Omdat bij deze versie geen vdr-special.sh zit en er spaties in plaats van tab gebruikt zijn, heb ik onderstaande rules gebruikt.

 

Code:
#!/usr/bin/make -finclude /usr/share/cdbs/1/rules/debhelper.mkinclude /ucd ../..fakeroot ./debian/rules updatecd ../..fakeroot ./debian/rules updatesr/share/cdbs/1/rules/dpatch.mkDEB_INSTALL_CHANGELOGS_ALL = HISTORYMAKE_OPTIONS = DVBDIR=/usr VDRDIR=/usr/include/vdr LIBDIR=. \        INCLUDES=-I/usr/include/vdr \        LOCALEDIR=debian/tmp/usr/share/locale \        CFLAGS="-fPIC -O2 -g" \        CXXFLAGS="-fPIC -O2 -g"common-build-arch::	test -e Makefile || ( echo "run first ./debian/rules update" && exit 1 )	$(MAKE) all $(MAKE_OPTIONS)cleanbuilddir::	test -e Makefile || exit 0	$(MAKE) -o .dependencies clean $(MAKE_OPTIONS)	rm -f libvdr-*.so.*common-binary-predeb-arch::	sh /usr/share/vdr-dev/dependencies.shupdate:: cleanhg	test -x /usr/bin/hg || ( echo "you have to install the mercurial package!" && exit 1 )	hg clone http://85.17.209.13:6100/sc build	ln -s build/* .	rm -f README	cp build/README .	#hg identifycleanhg:: unpatch	find -P . -type l -exec rm {} \;	rm -rf build README#!/usr/bin/make -finclude /usr/share/cdbs/1/rules/debhelper.mkinclude /usr/share/cdbs/1/rules/dpatch.mkDEB_INSTALL_CHANGELOGS_ALL = HISTORYMAKE_OPTIONS = DVBDIR=/usr VDRDIR=/usr/include/vdr LIBDIR=. \        INCLUDES=-I/usr/include/vdr \        LOCALEDIR=debian/tmp/usr/share/locale \        CFLAGS="-fPIC -O2 -g" \        CXXFLAGS="-fPIC -O2 -g"common-build-arch::	test -e Makefile || ( echo "run first ./debian/rules update" && exit 1 )	$(MAKE) all $(MAKE_OPTIONS)cleanbuilddir::	test -e Makefile || exit 0	$(MAKE) -o .dependencies clean $(MAKE_OPTIONS)	rm -f libvdr-*.so.*common-binary-predeb-arch::	sh /usr/share/vdr-dev/dependencies.shupdate:: cleanhg	test -x /usr/bin/hg || ( echo "you have to install the mercurial package!" && exit 1 )	hg clone http://85.17.209.13:6100/sc build	ln -s build/* .	rm -f README	cp build/README .	#hg identifycleanhg:: unpatch	find -P . -type l -exec rm {} \;	rm -rf build README

 

Die patch aanpassing heb ik verder niet gebruikt die mappen die daar in staan, bestaan niet.

 

Na

Code:
cd ../..fakeroot ./debian/rules update

 

Handmatig de ~/vdr-plugin-sc/src/vdr-plugin-sc-0.9.x~hg2/Makefile aanpassen.

 

In ieder geval

 

CSAFLAGS ?= -Wall -fPIC -g -O3 -mmmx -fomit-frame-pointer -fexpensive-optimizations -funroll-loops

 

vervangen door

 

CSAFLAGS ?= -Wall -fPIC -g -O2 -mmmx -fomit-frame-pointer -fexpensive-optimizations -funroll-loops

 

Overige wijzigingen naar keuze.

 

Zodra ik in order.conf of /etc/vdr/plugins/plugin.sc.conf iets wijzig werkt vdr niet meer.

 

cardclient.conf heb ik ook niet aangemaakt in /etc/vdr/plugins/sc zitten drie mappen: nagra seca viaccess moet nog kijken wat er in zit maar heb prima beeld en zappen is 1,5sec.

 

Misschien helpt dit iemand.

Link to comment
Share on other sites

Wellicht is dit een makkelijkere manier:

 

Code:
cdmkdir srccd srcapt-get source vdrcd vdr-1.7.14dpkg-buildpackage -rfakeroot -bcd PLUGINS/srchg clone -r trunk http://85.17.209.13:6100/sccd sc

 

Vervolgens de aanpassing doen in de Makefile die je eerder aangaf (persoonlijk zou ik ook een paar regels daarboven -mpentium aanpassen naar -mnative). En dan het volgende:

 

Code:
cd ../../..make pluginsmake install-plugins

 

Wat hij dus doet, is de sources ophalen en het geheel alvast patchen voor gebruik. Vervolgens kan je na de build gewoon een plugin compileren die zowel binary als versie compatible is met de geïnstalleerde versie.

 

Zo doe ik het eigenlijk al tijden. Het voordeel is, is dat je ook gewoon je eigen plugins erin kan zetten en ook nog eens nieuwere versies kan uitproberen van bestaande plugins. Met aptitude reinstall kan je zo de originele versies weer terugplaatsen.

 

Mvg,

 

Niels Wagenaar

 

Woonkamer : Xubuntu 8.04 met VDR 1.7.4 en WinTV NOVA-HD-S2 icm Reel Extension HD.

Slaapkamer : Een MediaMVP icm de vompserver v0.30 VDR plugin.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

Lees alvorens je verder gaat onze Terms of Use en Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.