Jump to content

Betalende smartcardwissel bij TVVlaanderen


Guest Paullo
 Share

Recommended Posts

Naar aanleiding van het bericht hieromtrent in het CDS-forum waaruit zou blijken dat een vergoeding zal worden aangerekend voor de smartcardwissel voor de basispakketabonnees, nogmaals hier hernomen:

 

Voor de abonnees van TVVlaanderen aan wie dit wordt aangerekend en die zich willen beklagen, hierbij een klachtenformulier dat te versturen is aan de Economische Inspectie op volgende wijze:

 

" Waar en hoe klacht indienen?

 

Elke klacht moet schriftelijk ingediend worden bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling. Dit is de reden waarom zij u een klachtenformulier ter beschikking stelt dat u kunt terugsturen:

 

* per e-mail naar eco.inspec.fo@economie.fgov.be,

* per fax naar nummer (02) 277 54 52

* per brief naar de Algemene Directie Controle en Bemiddeling,WTC III,Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel.

 

Het is dan ook zeer belangrijk dat u dit formulier gebruikt! Dit doende stelt u de Algemene Directie Controle en Bemiddeling in staat uw vraag zo efficiënt mogelijk te beantwoorden."

 

Volgende motivering kan gebruikt worden:

 

" Ik ben abonnee van TVVlaanderen sinds de start van deze dienst in juni 2006. Zoals U misschien weet, biedt TVVlaanderen televisiezenders aan via de satelliet. Om van de diensten van TVVlaanderen gebruik te maken, is bepaalde hardware nodig, zoals een geschikte satellietontvanger met schotelantenne. Omdat het signaal gecodeerd is (om gratis kijken tegen te gaan) dient tevens een smartcard te worden aangekocht, dewelke het signaal decodeert. Ik heb in juni 2006 deze smartcard voor een bedrag van 65,29 Euro aangekocht. Bovendien heb ik om deze kaart te laten activeren aan TVVlaanderen een éénmalige activeringsvergoeding betaald van 29,95 Euro. TVVlaanderen biedt verschillende zenderpakketten aan, waaronder een basispakket, pluspakket, toppakket, enz. Heden ontving ik bericht van TVVlaanderen dat om reden eigen aan haar organisatie (meer bepaald omdat de gebruike coderingswijze gekraakt schijnt te zijn door hackers, waardoor bepaalde personen gratis toegang kunnen krijgen tot de zenders) zal worden overgegaan tot het wijzigen van het coderingssysteem (van Seca II naar het tegen hackers meer performante Seca III) waardoor de noodzaak bestaat tot het verwisselen van de oude smartcards door nieuwe smartcards. (zie bijlage 1: bericht van TVVlaanderen) Deze wissel van de smartcards is gratis voor alle abonnees (hetgene mij niet meer dan logisch lijkt), behalve voor de abonnees van het laagste pakket, zijnde het basispakket aan 9,95 Euro per maand, dewelke de administratieve kost van 12,50 Euro enkel kunnen vermijden door over te stappen naar een duurder pakket. De algemene voorwaarden van de abonnementsovereenkomst voorzien nergens dat deze kosten kunnen aangerekend worden en deze vergoeding gaat dan ook in tegen de contractsvoorwaarden (zie bijlage 2: overeenkomst met algemene voorwaarden). Deze praktijk maakt m.i. een inbreuk uit op de Wet op de Handelspraktijken en meer bepaald en niet limitiatief een gebrek aan voorlichting van de consument dewelke wordt geconfronteerd met kosten dewelke hem bij afsluiten van de overeenkomst niet werden uiteengezet, evenals een praktijk strijdig met de eerlijke handelsgebruiken waardoor een consument wordt geschaad. Ter info, TVVlaanderen beweert 75.000 klanten te hebben, als daarvan al maar 30.000 klanten slechts een basispakket hebben, is de opbrengst van deze vergoeding gigantisch, daar waar het gaat om een verandering van smartcards dewelke beweerdelijk wordt genoodzaakt doordat het aan TVVlaanderen eigen coderingssysteem (pas in gebruik genomen in 2006) niet meer veilig zou zijn tegen hackers. De vervanging van de smartcards (waarvoor reeds werd betaald) is een bedrijfskost eigen aan TVVlaanderen dewelke niet éénzijdig door de consument dient te worden gedragen. Mag ik U dan ook verzoeken huidig schrijven te willen beschouwen als een klacht en de nodige demarches ter onderzoek en vervolgen te willen instellen. "

 

Klacht neer te leggen tegen de NV Airfield, Leuvensesteenweg 643 te 1930 Zaventem, ondernemingsnummer 0426.496.231

 

Greets

Klacht TVVlaanderen.doc

Link to post
Share on other sites


  • Replies 205
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Dat het gekraakt is vind ik niet de verantwoording van ons consumenten... maar van TVV/CDS zelf. Dus het is simpelweg onredelijk dat wij als abonnee hiervoor mogen dokken(!)

Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Link to post
Share on other sites

 

Ik verwacht een gratis kaart + eventueel nieuwe cam . Geen kosten omdat zij willen overschakelen . Eis nu een 100 % waterdicht systeem van de leverancier , wordt dit gekraakt, laat deze dan ook opdraaien voor de kosten .

 

Zulke zaken zijn puur uit gemakzucht . Zal m'n INDI receiver maar meer gaan gebruiken dan .

 

Ik zal de brief alvast klaarmaken :D .

vu+ ULTIMO, SAB titan II, triax 88 cm , multi feed houder triax , 4 vizyon quad lnb's 0,1dB , astra1,2,3, hotbird

Link to post
Share on other sites

Mijn brief is al doorgefaxt. Vergeet ook de bijlagen niet, zoals het contract met de algemene voorwaarden erbij.

 

Wat dan nog de klap op de vuurpijl is, dat is dat van deze kosten met geen woord wordt gerept op de speciale webbladzijde die werd opgestart over de kaartwissel.

 

Dat zegt al voldoende over de wettelijkheid ervan. Men is zo zeker van z'n stuk daar dat men het niet eens durft te vermelden.

 

Greets

Link to post
Share on other sites

Ik wil geen roet in het eten gieten, maar uw klacht gaan ze pas ernstig nemen als het bedrag echt werd gefactureerd.

 

Verder: in de algemene voorwaarden staat een clausule ivm prijsverhogingen. Die voorwaarden die daarin vermeld staan zijn volgens mij niet geheel wettelijk. Misschien dit er ook bij vermelden als je een klacht neerlegt?

Link to post
Share on other sites

Gelukkig betaal ik principieel (en ook in de realiteit, want dat loopt dikwijls samen) nooit met automatische afhouding, ze zullen het dus echt dmv een juridische actie moeten komen halen.

 

Als één van de eerste klanten (start van TVV) heb ik sinds het prille begin veel mond-aan-mond reclame gemaakt voor TVV: niet overdreven duur, onafhankelijk, vrije keuze apparatuur, enz... en heb hen toch al meer dan tien klanten aangebracht, al weten ze het zelf niet.

 

Indien wat hier staat juist is, dan zal ik TVV aan iedereen afraden die ik ken. Ik denk dat ze de impact van zo'n negatieve dingen onderschatten.

 

Soit, ze hebben mij twee kaarten verkocht aan zo'n 70 EUR per stuk , daar waar de kostprijs van die dingen 3 à 4 EUR is. Ze kunnen maw gemakkelijk tien gratis wissels uitvoeren en er nog geld aan overhouden.

 

 

Als extra argument zou men kunnen aanhalen dat men niet voldoet aan de Europese regels van productaansprakelijkheid die een fabrikant verplichten een product te leveren dat zijn werk doet, zelfs na het verstrijken van de garantietermijn. In tegenstelling tot wat velen denken, houden de rechten op vergoeding tegen verborgen gebreken niet op na 6 maanden, 1 jaar of 2 jaar. Deze termijnen leggen enkel vast tot wanneer dit impliciet altijd als fout aanzien wordt, vanaf wanneer de bewijslast omgedraaid wordt. Aangezien het "gebrek" hier door de fabrikant veroorzaakt wordt, ligt ook de fout en de daarbijhorende schadevergoeding (meestal een werkend vervangend onderdeel) duidelijk vast.

 

 

mvg

Ubik

VU+Solo², DM-800HD, T90

Link to post
Share on other sites

Guest zzzzzzz

Ik heb er zelf geen last van omdat ik het Top abonnement heb, maar ik vind dat wat ze daar doen totaal niet door de beugel kan.

Veel lawaai maken dus, op dit forum en op andere forums, Test-Aankoop contacteren, noem maar op.

 

Langs de ene kant willen ze klanten lokken met hun "laagste prijs", maar tegelijk schijnen ze een diepe minachting te hebben voor wie 'maar' het basisabonnement neemt.

 

Met al die problemen, je zou steeds meer zin krijgen om gewoon die CI modules, CAMs en smartcards buiten te gooien, en gewoon nog FTA te kijken.

Link to post
Share on other sites

Of je kan gewoon even bellen en de verontschuldigingen aannemen en de vermelding dat het gecrediteerd zal worden ?

 

Ik was ook niet blij met die brief en zou liever hebben dat ze het per briefwisseling ook terug rechtzetten bij iedereen.

 

Maar ze deden aan de telefoon ook helemaal niet moeilijk.

 

Ik wacht nog op de factuur, die blijft nog wel even weg dus...

Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo

Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W

Link to post
Share on other sites

Guest calculator

Begrijp ik hieruit dat als je even belt naar

TV Vlaanderen dat je de kosten van de smartcardwissel spontaan kwijtgescholden worden?

Link to post
Share on other sites

Origineel bericht van: smoking

Ik verwacht een gratis kaart + eventueel nieuwe cam . Geen kosten omdat zij willen overschakelen . Eis nu een 100 % waterdicht systeem van de leverancier , wordt dit gekraakt, laat deze dan ook opdraaien voor de kosten .

Zulke zaken zijn puur uit gemakzucht . Zal m'n INDI receiver maar meer gaan gebruiken dan .

Ik zal de brief alvast klaarmaken :D .


Ik denk dat je die cam wel rustig kunt vergeten, is ook niet redelijk.
De kaart daar heb je wel gelijk in maar als jij GEEN door tvvl goedgekeurde ontvanger gebruikt dan kun je tvvl daar niet voor verantwoordelijk stellen.

Link to post
Share on other sites

Guest Paullo
Citaat:
Ik wil geen roet in het eten gieten, maar uw klacht gaan ze pas ernstig nemen als het bedrag echt werd gefactureerd.

Verder: in de algemene voorwaarden staat een clausule ivm prijsverhogingen. Die voorwaarden die daarin vermeld staan zijn volgens mij niet geheel wettelijk. Misschien dit er ook bij vermelden als je een klacht neerlegt?


Wees maar gerust dat ik - van zodra ik de factuur ontvang - deze bij de klacht laat voegen.

Wat die algemene voorwaarden betreft, volgens mij zijn die zo lek als een zeef, éénzijdige wijzigingen door TVVlaanderen zijn toegelaten van zowat alle verplichtingen (prijs, inhoud en indeling pakketten, aanbod,...) zonder dat de klant kan opzeggen, etc....

Greets


PS Ik ben geen lid van Test-Aankoop, maar misschien kan iemand die er lid is, daar ook de zaak aanhangig maken.
Link to post
Share on other sites

Verdorie ik heb me natuurlijk laten vangen door die €12,50!

Met het HD-pakket en het Thema-pakket zat ik al aan €18,88 per maand. Ik heb me dus laten overhalen om naar het top-pakket over te schakelen omdat het me interessanter leek om 1 Euro per maand extra te betalen en er nog extra zenders bij te krijgen dan alles bij oude te houden en €12,50 te moeten betalen voor de nieuwe kaart, logisch toch?

Als nu blijkt dat die €12,50 niet hoeft betaald te worden dan heb ik een beslissing genomen op grond van foutieve informatie van TVV mad

Link to post
Share on other sites

Hoeveel gaat die kaart dan kosten? Want ik heb pas sinds november vorig jaar de huidige smartcard gekocht, dus als ik nu weer evenveel moet betalen vind ik dat een rotstreek. ongeveer een week nadat ik abonee was geworden kwam plots dat nieuws over een kaartwissel. Als het maar 5 euro ofzo is dan ga ik me er niet druk over maken.

Link to post
Share on other sites

Guest Paullo

12,50 Euro.

 

Maak de rekening maar eens als je ervan uitgaat dat ongeveer 30.000 klanten een basispakket hebben.

 

Greets.

Link to post
Share on other sites

Vind dit zelf ook ongehoord en heb klantendienst dan maar volgende mail bezorgd :

 

"Geachte,

 

bezit een abo op het basispakket en lees dat men nu met de nakende kaartwissel ons een extra activatiekost wil aanrekenen. Indien dit zo is wens ik jullie erop te wijzen dat jullie me GEEN NIEUWE SMARTCARD moeten sturen en mijn abbo kunnen beeindigen de maand dat jullie de oude codering uitschakelen. Lees op diverse fora dat veel klanten dit ook ongehoord vinden. Hopende dat een jonge speler op de digitale markt, als TVV, iets klantvriendelijker omgaat bij een door ons ongevraagde kaartwissel en de voor vele abonnees bijhorende comptabiliteitsproblemen verblijf ik."

 

Ben eens benieuwd naar hun reactie. Vind het jammer genoeg wel nodig om dit te doen daar ik vind dat gezien de kwaliteit van TVV er zeker niet op vooruitging sinds den beginne (had vroeger veel beter beeld op TVV dan bij TELENET - nu is dat omgekeerd) een betalende kaartwissel echt NIET kan.

 

 

Link to post
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

Lees alvorens je verder gaat onze Terms of Use en Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.