Jump to content


per einde Mei privacy wetgeving


Tonskidutch

Recommended Posts

Hallo beste forum leden,

per EU wetgeving moeten er nieuwe regels omtrend de privacy gewaarborgd worden inzake de persoonsgebonden gegevens en/of data van iemand.

een belangrijk punt is dat men niets mag publiceren dat een derde in de gelegenheid stelt desbetreffende te traceren

 

hoe moet vanaf nu een forum lidmaatschap en alle bijbehorende data worden gezuiverd?

Hollow Talk

Chior of Young Believers

Link to comment
Share on other sites


Naar verluid, zou je zelfs in de problemen kunnen komen, als iemand zijn gsm nummer via jou telefoonboek op de smartphone via een app bij derden geraakt zonder zijn toestemming.

moet ik nu ieder telefoon contact schriftelijke toestemming vragen, om zijn of haar telefoonnummer op mijn telefoonboek te bewaren?

Ontvangst van de astra 3 satelliet met een sefsat h50D via de vu zero 4K.cd riant tvv satelliet . en een vu uno 4k dvb-c fbc tuner met ci+ tv met een kaartje( telenet ).Informatie die ik geef, gaat over de Belgische situatie, tenzij anders vermeld|

Link to comment
Share on other sites

Die nieuwe eu wet is wel ergens te lezen meen ik, maar voor een gewone burger te begrijpen?

Mag ik met mijn fritz!box vanaf vrijdag voor privè doeleinden nog een telefoonlog bijhouden? Dus inkomend, uitgaand en gemiste gesprekken? Moet ik dat duidelijk maken? Enkel ik gebruik die fritz!box, en enkel ik kan inloggen.

Ontvangst van de astra 3 satelliet met een sefsat h50D via de vu zero 4K.cd riant tvv satelliet . en een vu uno 4k dvb-c fbc tuner met ci+ tv met een kaartje( telenet ).Informatie die ik geef, gaat over de Belgische situatie, tenzij anders vermeld|

Link to comment
Share on other sites

  • Moderator

Dat is afhankelijk waar je voor getekend hebt bij het verstrekken van de gegevens.

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link to comment
Share on other sites

Neem de kamer van koophandel je opent een zaak (bij notaris) dan

wordt het openbaar gemaakt in staatscourant en de kvk.

In de oprichting aktes staat niets over opheffen privacy .

Zo heb ik bv nooit toestemming gegeven dat belasting info mag

verstrekken aan bij voorbeeld uwv.

De nieuwe regels gelden ook voor overheden en aangezien het een

EU richtlijn of verordening is staat die boven de nationale wetten.

Ben benieuwd naar de uitwerking

Edited by luisteraar
Link to comment
Share on other sites

een aavulling

overheden zijn vrijgesteld .

 

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 27 april 2016

Artikel 6

Rechtmatigheid van de verwerking

1.   De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

a)

de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b)

de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

c)

de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

d)

de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

e)

de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

f)

de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

De eerste alinea, punt f), geldt niet voor de verwerking door overheidsinstanties in het kader van de uitoefening van hun taken.

2.   De lidstaten kunnen specifiekere bepalingen handhaven of invoeren ter aanpassing van de manier waarop de regels van deze verordening met betrekking tot de verwerking met het oog op de naleving van lid 1, punten c) en e), worden toegepast; hiertoe kunnen zij een nadere omschrijving geven van specifieke voorschriften voor de verwerking en andere maatregelen om een rechtmatige en behoorlijke verwerking te waarborgen, ook voor andere specifieke verwerkingssituaties als bedoeld in hoofdstuk IX.

Edited by luisteraar
Link to comment
Share on other sites

5 uur geleden zei luisteraar:

Neem de kamer van koophandel je opent een zaak (bij notaris)

uh, ben je nu in de war of wat?

 

een zaak, bedrijf volgens de kvk heeft niets met de notaris van doen

 

waar het over gaat in dit topic is; wat je allemaal moet voorkomen en achter wege moet laten als je een zaak / bedrijf hebt met betrekking tot de privacy

een foto op straat nemen is voor een bedrijf /zaak gezien het achterhalen van gegevens van afgelichte personen en omstandigheden volgens de EU wetgeving onwenselijk....

 

men moet toestemming hebben of krijgen van een bevoegd persoon / voogd voorafgaand van een publicatie / niet achteraf

 

nu is de kwestie zo veelomvattend, dat men zich kan afvragen of een forum waar menigeen standpunt en prive gegeven wordt gedeeld, die vrijwillige mededeling reeds moet administreren en dus moet uitsluiten dat er persoonsgegevens worden verdeeld zonder toestemming van de persoon in kwestie

 

de forumregels op de schop

is wat ik aankaart

  • Haha 1

Hollow Talk

Chior of Young Believers

Link to comment
Share on other sites

Ging het topic er niet over dat privacy bewaakt gaat worden dat zonder

toestemmen geen data doorgegeven mag worden ,of ben ik mis ?

KVK doet het zelfs een telefoon boek.

Een forum zal er weinig last van hebben alles is anoniem dus

niet persoon gebonden

Edited by luisteraar
Link to comment
Share on other sites

  • Moderator

Daar heb je voor getekend bij je aanmelding KvK.

En KvK heeft niets met het telefoonboek van doen.

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link to comment
Share on other sites

  • Moderator

Gaat niet bestaat niet!            65" 4-K OLED,  Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo

Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

Lees alvorens je verder gaat onze Terms of Use en Privacy Policy. We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.